idnr: 156773
3+
6+
17+
9+
7+
8+
18+
8+
7+
9+
6+
9+
13+
6+
Vanskelighetsgrad: Medium ()
idnr: 51960
12+
18+
3/
4/
12+
60*
144*
8+
20*
12+
7+
5+
Vanskelighetsgrad: Umulig ()
idnr: 432449
12+
2/
12*
2-
45*
14+
5*
17+
8+
6*
16*
11+
15*
Vanskelighetsgrad: Medium ()
idnr: 59926
3*
2-
2/
18*
14+
20*
60*
60*
16+
2/
24*
19+
2/
Vanskelighetsgrad: Umulig ()