idnr: 146171
150*
18*
2/
7+
360*
14+
13+
80*
3-
30*
11+
Vanskelighetsgrad: Umulig ()
idnr: 408972
11+
13+
90*
4*
14+
13+
7+
6/
11+
1
16+
11+
3
Vanskelighetsgrad: Medium ()
idnr: 186389
9+
13+
9+
7+
15+
7+
10+
7+
8+
10+
5+
17+
9+
Vanskelighetsgrad: Umulig ()
idnr: 38941
17+
2*
14+
16+
8+
18*
4-
1-
3
576*
5
11+
6+
3*
Vanskelighetsgrad: Medium ()