idnr: 8241
  
 
 15 
 
 16 
 
 17 
     
 
 18
 7 
   
 
 3 
 
 
 10 
 
 16 
 
 25
  
     
 13
 17 
   
 6
  
   
 19
  
     
 7
  
  
 
 10 
 
 10
  
  
 
 15 
 
 
 5
  
  
 
 17 
 
 6
  
  
 
 24 
  
 9
 17 
  
 
 4 
 
 11
  
  
 
 20
  
    
 
 16 
 10
 4 
  
 
 12
  
  
 24
  
     
     
 13
  
    
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 7877
   
 
 17 
 
 3 
 
 
 10 
 
 16 
  
  
 11
 10 
  
 9
 23 
    
 
 29
 17 
        
 10
  
  
 
 23 
 10
  
  
 
 24 
  
 21
  
   
 19
  
   
 
 10 
 
 
 9
  
  
 
 29 
 
 24 
 11
  
  
 
 17 
  
 20
  
   
 21
  
   
   
 16
 16 
  
 
 3 
 9
 4 
  
  
 30
  
       
  
 17
  
  
 4
  
    
Vanskelighetsgrad: Lett
Lovlige tall: 1-9
idnr: 197
   
 
 16 
 
 6 
     
  
 9
 40 
  
 
 7 
  
 
 36 
 
 6 
 
 26
 15 
    
 
 12 
 9
  
  
 14
  
   
 9
  
  
 7
 16 
  
 9
  
  
 
 8 
 
 13
  
    
 
 14
  
  
 
 16 
 
 16
  
  
 
 14 
 
 14
 8 
   
 
 12 
 
 11
  
  
 10
  
  
 12
  
  
 
 11 
 15
 7 
  
 12
  
   
 20
  
     
     
 10
  
    
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 596
     
 
 9 
 
 17 
 
 
 14 
 
 14 
   
 
 30 
 14
 9 
  
 16
 42 
  
  
 37
 17 
       
 
 11
  
    
 13
 13 
   
 
 16
  
  
 
 6 
 15
  
    
  
 5
  
  
 8
  
  
 
 13 
 
  
 9
 19 
   
 10
 16 
   
 
 14
 7 
  
 
 6 
 21
 15 
    
 36
  
         
 13
  
  
 9
  
      
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9