idnr: 203
  
 
 32 
 
 9 
 
 15 
 
 
 12 
 
 14 
     
 
 15
  
   
 15
 12 
  
 
 16 
    
 
 37
 7 
       
 
 15 
   
 15
  
  
 5
  
  
 
 4 
 15
  
  
 
 9 
  
 9
  
  
 
 6 
 11
  
  
 
 6 
 14
  
  
 
 33 
 
 
 6
  
  
 
 13 
 6
  
  
 
 9 
 11
  
  
 
 4 
  
 11
  
  
 
 5 
 4
  
  
 
 10 
 9
  
  
   
 10
  
  
 
 7 
 3
 16 
  
 10
 4 
  
    
 32
  
        
     
 9
  
  
 11
  
    
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1416
   
 
 29 
 
 17 
 
 3 
 
 4 
  
 
 3 
 
 23 
  
  
 19
  
    
 
 24 
 11
  
    
  
 28
 34 
     
 9
 7 
  
 
 16 
 
 
 14
 7 
  
 
 4 
 
 9
  
  
 9
  
  
 
 7 
 18
  
    
 
 24 
 11
  
  
 
 16 
 6
  
  
 6
  
  
 12
  
  
 
 7 
 13
  
  
 10
 29 
  
 8
  
  
 
 7 
 11
  
   
 18
  
    
 
 11
  
  
 9
 3 
  
 
 4 
 
 3 
 8
 16 
   
  
 5
  
  
 20
  
       
  
 3
  
   
 19
  
      
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1359
   
 
 23 
 
 4 
        
  
 10
  
  
 
 16 
 
 3 
    
 
 16 
 
 4 
  
 16
 6 
    
 
 16 
  
 10
 4 
  
 
 8
 17 
  
 10
 24 
   
 
 15 
 13
 24 
   
 9
  
  
 13
  
  
 23
  
    
 
 7 
 
 4 
 12
  
  
 12
 4 
  
 
 4 
 10
  
  
 3
  
  
 
 
 4 
 14
 16 
    
 11
 17 
  
 4
 24 
  
 11
  
    
 13
  
   
 12
 3 
   
 10
  
     
 22
  
      
        
 9
  
    
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 248
    
 
 6 
 
 11 
 
 
 17 
 
 9 
    
  
 
 21 
 7
 16 
  
 10
 11 
  
 
 17 
   
 
 44
  
        
 
 10 
  
 
 11
 11 
  
 
 13 
 7
  
  
 13
 14 
  
 
 20 
 
 10
  
    
 
 9 
 13
  
  
 15
 10 
  
 
 12 
 14
  
  
 11
 8 
  
 
 12 
 15
  
  
 11
 18 
  
 
 5
  
  
 9
 11 
  
 
 5 
 16
  
    
  
 10
  
  
 4
 3 
  
 
 9 
 10
 14 
   
   
 41
  
         
    
 5
  
  
 6
  
     
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9