idnr: 405
  
 
 40 
 
 7 
   
 
 17 
 
 13 
    
 
 14
  
  
 
 17 
 
 9
  
    
 
 36 
 
 9 
 
 18
 17 
   
 
 9 
 16
  
  
 
 9 
 11
  
  
 14
  
  
 15
  
  
 
 9 
 12
  
  
 5
 9 
  
 16
  
  
 
 8 
 9
  
  
 
 8 
 7
  
    
 
 7
  
  
 
 8 
 10
  
  
 
 9 
 13
  
  
 
 8 
 
 11
 5 
   
 
 16 
 6
  
  
 
 6 
 13
  
  
 7
  
  
 7
  
  
 
 5 
 6
  
  
 4
 10 
  
 3
  
   
 11
  
   
 20
  
    
    
 6
  
    
 5
  
   
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 358
    
 
 8 
 
 7 
 
 
 12 
 
 9 
    
  
 
 26 
 9
 19 
  
 5
 7 
  
 
 15 
   
 
 37
  
        
 
 14 
  
 
 10
 7 
  
 
 10 
 8
  
  
 14
 9 
  
 
 23 
 
 26
  
    
 
 11 
 7
  
  
 11
 9 
  
 
 16 
 14
  
  
 12
 12 
  
 
 20 
 11
  
  
 10
 8 
  
 
 4
  
  
 10
 9 
  
 
 8 
 13
  
    
  
 16
  
  
 14
 10 
  
 
 13 
 10
 7 
   
   
 37
  
         
    
 3
  
  
 8
  
     
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 909
  
 
 11 
 
 4 
  
 
 15 
 
 16 
   
 
 24 
 
 4 
 
 4
 24 
  
 
 16 
 11
  
  
 
 4 
 
 8
 7 
  
 23
  
    
 13
 4 
   
 12
 17 
   
 11
  
  
 12
  
   
 22
  
     
 10
  
   
 4
  
  
 
 16 
 11
  
    
   
 
 6 
 
 17 
 9
  
  
 
 17 
  
 
 29 
 
 23 
  
 9
 23 
  
 
 4 
 12
  
  
 
 16 
 16
  
  
 
 18
 16 
    
 16
 3 
   
 17
 3 
  
 20
  
   
 6
  
   
 22
  
    
 16
  
    
 8
  
   
 9
  
   
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 154
  
 
 25 
 
 12 
 
 19 
 
 
 11 
 
 7 
     
 
 24
  
   
 7
 16 
  
 
 11 
    
 
 31
 9 
       
 
 6 
   
 10
  
  
 13
  
  
 
 13 
 3
  
  
 
 10 
  
 13
  
  
 
 12 
 17
  
  
 
 8 
 9
  
  
 
 16 
 
 
 9
  
  
 
 7 
 7
  
  
 
 13 
 9
  
  
 
 11 
  
 6
  
  
 
 11 
 15
  
  
 
 12 
 12
  
  
   
 11
  
  
 
 10 
 9
 7 
  
 5
 17 
  
    
 32
  
        
     
 8
  
  
 13
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9