idnr: 962
 
 
 17 
 
 23 
 
 6 
 
 
 15 
 
 35 
      
 18
  
   
 6
  
   
 
 4 
 
 22 
 
 23 
  
 16
  
   
 12
 38 
  
 12
  
     
 
 30
  
     
 18
  
     
   
 14
  
   
 
 34 
 10
 16 
    
   
 33
 6 
         
  
 6
  
  
 
 17 
 11
  
   
 
 6 
 
 23 
 
  
 20
  
   
 18
  
     
 
 16 
  
 16
  
   
 11
  
  
 17
  
   
      
 14
  
  
 19
  
   
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 816
   
 
 16 
 
 17 
 
 22 
 
 
 23 
 
 4 
 
 
 30 
 
 3 
 
  
 22
  
   
 9
  
  
 10
 29 
   
  
 20
  
   
 23
 6 
      
 
 
 3 
 
 23 
 
 18
  
   
 16
 22 
  
 
 6 
 
 10
  
   
 3
 10 
  
 18
 24 
    
 
 3 
 8
  
  
 33
 30 
      
 3
  
  
 
 17
  
    
 12
 6 
   
 5
  
  
  
 12
 4 
  
 12
 17 
   
 
 16 
 
 17 
  
 
 21
  
     
 17
  
     
 
 9
  
  
 12
  
  
 21
  
     
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1180
 
 
 3 
 
 4 
 
 
 21 
 
 16 
    
 
 30 
 
 6 
 
 4
  
  
 8
 17 
     
 12
  
   
 26
  
     
 
 35 
 
 16 
 
 9
  
   
  
 13
  
  
 8
 3 
   
 8
 39 
   
   
 15
  
    
 13
 17 
    
   
 35
 29 
         
  
 10
 7 
  
 20
  
    
 
 4 
  
 
 11
  
   
 14
  
  
 9
 17 
  
 
 16 
 
 4 
 
 7
  
     
 28
  
     
 
 10
  
     
 14
  
  
 10
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 561
     
 
 16 
 
 4 
 
 3 
 
 17 
    
   
 
 23 
 19
 11 
    
 
 16 
 
 
 6 
 
 24 
  
 39
  
       
 10
 3 
  
  
 12
  
  
 
 23 
 
 
 17 
 22
 23 
    
  
 19
  
   
 14
 4 
  
 10
 10 
   
 
 
 6 
 
 24 
 29
 3 
      
 
 24 
  
 10
  
   
 9
 4 
  
 18
  
     
 14
  
    
 
 17 
 
 16 
 
 4 
 12
 3 
    
 10
  
  
 34
  
         
    
 20
  
        
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9