idnr: 766
  
 
 35 
 
 24 
    
 
 17 
 
 7 
   
 
 12
  
  
 
 16 
 
 
 11 
 13
 4 
  
 
 17 
  
 
 22
 6 
   
 23
 3 
       
 35
  
       
 9
  
    
 9
  
   
 3
  
  
 
 10 
   
 
 34 
 
 6 
 11
  
    
 4
  
  
 
 17 
 
 8
  
  
   
 
 4 
 
 7 
 
 11
 17 
  
 
 4 
 12
 6 
  
  
 5
  
  
 34
 17 
       
  
 23
  
     
 8
  
    
   
 11
  
     
 9
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 700
  
 
 11 
 
 17 
   
 
 17 
 
 4 
    
 
 14
 23 
  
 
 3 
 
 10
 24 
  
 
 30 
   
 21
  
    
 27
 10 
    
 
 16 
  
 10
  
  
 12
  
    
 13
 11 
    
 7
  
   
 12
 30 
  
 20
  
     
   
 9
 3 
   
 14
 24 
   
 
 29 
 
 7 
  
 12
  
   
 10
  
  
 
 17 
 12
  
  
  
 8
  
  
 
 4 
 16
 17 
   
 11
 4 
  
   
 27
  
    
 20
  
    
    
 10
  
    
 6
  
   
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 464
  
 
 36 
 
 6 
   
 
 5 
 
 30 
    
 
 3
  
  
 
 14 
 
 6
  
      
 
 16
 14 
   
 
 34 
 11
  
  
 
 8 
 
 
 38 
 
 9 
 7
  
  
 10
  
  
 
 14 
 5
  
  
 10
 5 
  
 14
  
  
 
 8 
 7
  
  
 25
 7 
     
 
 10
 9 
  
 29
 11 
    
 9
  
  
 
 13 
 31
  
     
 5
  
  
 
 10 
 11
  
  
 6
  
  
 13
  
  
 
 15 
 8
  
  
 8
 15 
  
    
 11
  
   
 16
  
    
    
 17
  
    
 13
  
   
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1039
  
 
 16 
 
 4 
      
 
 4 
 
 16 
 
 
 5
 16 
      
 
 23 
 12
 15 
   
 11
  
    
 
 17 
 
 7 
 22
  
     
 15
  
  
 
 17 
 10
 15 
  
 9
  
     
 
 26
  
     
 12
 23 
  
 
 4 
 
 16 
 
 
 12
  
   
 9
 23 
  
 8
 16 
    
   
 10
  
  
 21
  
     
 
 17 
  
 
 17 
 14
 16 
  
 16
  
   
 15
 4 
  
 
 27
  
       
 11
  
   
 
 17
  
       
 4
  
   
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9