idnr: 1132
   
 
 30 
 
 4 
    
 
 17 
 
 7 
  
  
 10
 22 
    
 
 17 
 12
 4 
    
 
 11
  
   
 
 7 
 20
 16 
    
 
 21 
 
 
 9
 23 
  
 20
 3 
    
 5
  
  
 
 23 
 29
  
       
 
 24 
 
 3 
 9
  
  
 12
  
  
 6
  
   
 11
 3 
  
 8
 30 
  
 15
  
  
 
 24 
 
 
 16 
 28
 3 
      
 
 13
  
  
 18
 3 
    
 12
 4 
   
  
 19
  
     
 17
  
    
  
 10
  
     
 10
  
    
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 691
 
 
 16 
 
 16 
 
 7 
 
 
 10 
 
 17 
      
 12
  
   
 12
  
  
 
 16 
 
 4 
 
 21 
 
 
 3 
 
 17 
 19
  
   
 24
 38 
     
 11
 7 
  
 
 12
 16 
    
 28
  
      
 9
  
  
 11
 7 
    
 6
  
  
 
 34 
 
 16 
 20
  
       
 22
 29 
    
 
 
 16 
 4
 3 
  
 
 16 
 
 3 
 9
  
  
 13
 6 
  
 28
  
      
 20
 4 
    
 
 3 
 10
  
  
 26
  
     
 14
  
   
      
 8
  
  
 7
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1169
   
 
 23 
 
 4 
   
 
 16 
 
 29 
   
  
 10
  
  
 
 17 
 
 7
  
  
 
 16 
  
  
 18
 16 
   
 
 30 
 18
  
   
 
 16 
 
 
 11
 23 
  
 15
  
  
 23
 11 
    
 
 7 
 7
  
    
 22
 16 
    
 5
  
  
 13
  
   
 15
 11 
     
 6
  
  
 10
  
  
 22
 16 
    
 
 3 
 
 7
 23 
  
 
 23
  
    
 3
  
  
 10
 16 
   
  
 12
  
    
 19
  
     
   
 4
  
    
 13
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 589
  
 
 11 
 
 17 
  
 
 4 
 
 3 
   
 
 3 
 
 16 
 
 11
  
  
 
 4 
 3
  
  
 
 17 
 
 11
 6 
  
 
 14
 17 
   
 13
 7 
   
 10
 24 
   
 10
  
  
 3
  
  
 
 3 
 16
  
     
 13
  
   
 3
 24 
  
 
 4 
 11
 24 
    
   
 32
 23 
       
 
 11 
 
 3 
  
 17
  
  
 
 4 
 8
  
  
 
 3 
 3
  
  
 
 
 4 
 15
 3 
   
 
 3 
 10
 4 
  
 5
 16 
  
 13
  
   
 6
  
   
 16
  
    
 3
  
    
 4
  
   
 8
  
   
Vanskelighetsgrad: Lett
Lovlige tall: 1-9