idnr: 871
 
 
 16 
 
 6 
 
 
 3 
 
 34 
   
 
 23 
 
 4 
  
 10
  
  
 10
 17 
   
 
 3 
 9
 16 
    
 27
  
     
 19
 6 
      
 
 10
  
  
 25
 4 
        
   
 8
  
   
 
 24 
 
 35 
 
 17 
   
   
 34
  
         
    
 
 6 
 
 17 
 23
 4 
   
 
 4 
 
 6 
 
   
 29
 17 
     
 5
 16 
  
 
 17 
  
 21
  
    
 28
  
     
  
 10
  
    
 17
  
  
 10
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 416
 
 
 11 
 
 8 
 
 13 
  
 
 12 
 
 20 
 
 
 42 
 
 11 
  
 19
  
   
 
 39 
 13
 13 
  
 6
  
    
 29
  
       
 16
 11 
    
   
 12
 6 
  
 23
  
      
  
 12
  
    
 14
  
  
 
 16 
  
  
 10
  
  
 
 13 
  
 13
  
    
   
 14
  
  
 
 15 
 
 11
 13 
    
   
 14
 14 
   
 5
 12 
  
 
 14 
 
 11 
 
 13 
  
 12
  
  
 41
  
       
  
 13
  
  
 7
  
   
 23
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 867
   
 
 24 
 
 4 
 
 
 22 
 
 3 
   
 
 3 
 
 17 
  
 9
 17 
  
 5
 16 
    
 10
 16 
  
 
 30
  
      
 
 23 
 19
 4 
   
 
 16
  
  
 10
  
  
 19
 22 
     
     
 14
 7 
       
    
 16
 4 
        
   
 14
 3 
    
 
 17 
 
 
 6 
 
 3 
 
 
 
 3 
 6
 16 
   
 14
 16 
  
 4
 4 
   
 12
  
    
 30
  
       
 8
  
    
 11
  
  
 3
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1009
  
 
 38 
 
 3 
 
 34 
   
 
 23 
 
 16 
   
 
 18
  
     
 16
  
     
 
 14
 6 
   
 
 3 
 
 15
 30 
     
 7
  
  
 7
  
  
 14
 11 
   
 
 4 
 
 38 
 
 10
  
  
 19
 16 
     
 12
 35 
  
 
 23 
 20
  
    
 11
  
  
 24
 4 
    
 
 13
  
   
 22
 24 
    
 13
  
  
    
 11
 3 
  
 8
  
  
 17
 17 
  
   
 8
  
    
 17
  
    
   
 10
  
    
 22
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9