idnr: 27
  
 
 27 
 
 7 
 
 19 
 
 
 6 
 
 10 
     
 
 9
  
   
 4
 14 
  
 
 10 
    
 
 35
 6 
       
 
 5 
   
 14
  
  
 12
  
  
 
 10 
 11
  
  
 
 7 
  
 3
  
  
 
 7 
 15
  
  
 
 4 
 6
  
  
 
 22 
 
 
 9
  
  
 
 14 
 5
  
  
 
 10 
 12
  
  
 
 10 
  
 8
  
  
 
 9 
 4
  
  
 
 23 
 12
  
  
   
 17
  
  
 
 13 
 16
 10 
  
 4
 8 
  
    
 37
  
        
     
 8
  
  
 10
  
    
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 581
  
 
 45 
 
 23 
    
 
 39 
 
 3 
 
 
 45 
 
 7 
 
 14
  
     
 7
  
  
 5
  
  
 
 10
  
  
 
 4 
  
 11
 7 
  
 7
 16 
  
 
 12
 16 
   
 
 21 
 9
  
  
 11
  
   
 10
  
  
 8
  
  
 11
 23 
  
 17
  
  
 
 17 
 17
  
  
 
 17 
 22
  
    
 
 3 
 10
  
  
 
 17
 23 
  
 11
  
  
 6
  
  
 13
 23 
  
 20
  
   
 7
 17 
   
 18
  
    
 9
  
  
 13
  
     
 13
  
   
 16
  
  
 10
  
     
 15
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1382
  
 
 35 
 
 17 
 
 
 11 
 
 3 
      
 
 14
  
  
 3
 3 
      
 
 4 
 
 17 
 
 22
 4 
      
 
 3 
 
 6 
 10
 30 
  
 12
  
  
 6
 29 
  
 
 17 
 21
  
     
 13
  
   
 10
 7 
  
 10
 4 
   
 
 35 
 
 
 18
  
   
 10
 17 
  
 18
 11 
   
 
 3 
 
 
 3 
 17
 16 
   
 8
  
  
 19
 16 
   
 27
  
      
 8
 16 
  
 9
 4 
  
 11
  
     
 24
  
      
      
 12
  
  
 9
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 675
      
 
 16 
 
 3 
     
    
 
 7 
 9
 17 
  
 
 4 
 
 24 
 
 
 22 
 
 4 
 
 
 16 
 
 21 
 30
  
      
 4
  
  
 13
  
  
 13
 23 
   
 9
  
  
 5
 24 
  
 18
  
       
 21
  
    
 
 12
  
  
 
 23 
    
 12
 7 
  
 
 4 
 
 18
 4 
   
 
 17 
  
 22
 4 
    
 8
  
  
 17
  
  
 
 17 
 3
 3 
  
 3
  
  
 5
  
  
 29
  
         
     
 9
  
       
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9