idnr: 180
      
 
 30 
 
 4 
   
 
 7 
 
 4 
    
 
 16 
 12
 17 
   
 
 16 
 4
 4 
  
  
 
 7 
 24
 35 
    
 13
 35 
    
 
 34
  
     
 21
 3 
     
 
 7
  
   
 13
  
       
 
 10
  
  
 
 4 
 
 35 
 10
  
  
 
 4 
 
 16 
  
  
 20
  
    
 13
  
     
  
 13
  
   
 
 3 
 11
  
   
 
 24 
 
    
 9
  
  
 
 30 
 
 14
  
   
  
 
 7 
 
 4 
 16
 17 
   
 
 16 
 10
 3 
   
 
 20
 16 
    
 28
 4 
      
 18
  
    
 20
  
       
 13
  
    
 8
  
       
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 522
 
 
 16 
 
 16 
     
 
 23 
 
 6 
   
 13
  
  
 
 7 
  
 
 3 
 10
 17 
     
 13
  
    
 17
 29 
    
 
 3 
  
 
 4
 3 
  
 28
 6 
      
 
 24 
 
 20
  
     
 
 23 
  
 10
  
  
 
 3 
 3
  
  
 17
  
   
 
 7 
  
 11
  
  
 
 
 16 
 
 23 
 18
  
    
 
 30 
 
 24 
 8
  
  
 16
  
    
 27
  
     
 
 34 
 
 17 
 17
  
  
 
 4 
  
 19
  
   
 17
 7 
  
 
 9
  
  
 
 23 
 
 6 
 
 3 
 31
 16 
     
  
 30
  
      
 9
  
  
 
 3 
   
 19
  
     
 14
  
   
   
 7
  
      
 5
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 3080
 
 
 3 
 
 35 
   
 
 30 
 
 4 
 
 
 4 
 
 23 
  
 10
  
    
 7
  
  
 12
  
    
 8
  
  
 
 17 
 
 11
 22 
  
 7
  
  
 
 24 
 
 
 15
 4 
  
 11
 29 
  
 
 3 
 
 17
  
  
 
 4 
 35
  
       
 
 22 
 
 8
 4 
  
 9
  
  
 10
  
  
 8
  
  
 12
 29 
   
   
 16
 4 
   
 9
  
     
 
 
 3 
 10
 23 
   
 
 4 
 11
  
   
 
 34 
 
 16 
 11
  
   
 6
  
  
 10
 11 
  
 13
 3 
  
 9
  
  
 
 7 
 
 31
  
       
 
 11
  
  
 
 3 
 
 6
 4 
  
 10
  
  
 
 17 
  
 3
  
  
 4
  
    
 17
  
  
  
 5
  
  
 8
  
    
 16
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 2997
        
 
 10 
 
 16 
   
     
 
 4 
 
 17 
 9
  
  
 
 4 
  
  
 
 42 
 
 3 
 11
  
  
 16
 7 
   
 
 36 
 
 
 8
 4 
  
 15
 24 
    
 6
  
  
 
 16 
 13
  
    
 
 3 
 5
 16 
   
 8
 23 
  
 8
  
  
 20
 7 
     
 22
  
   
 
 27
  
     
 
 3 
 
 16 
 11
 24 
   
 
 5
 4 
    
 30
 6 
     
 
 17 
 10
  
    
 20
 11 
    
 11
 3 
  
 4
  
  
 
 17 
 5
  
  
 
 16 
 23
 4 
    
 
 17
  
  
 18
 17 
    
 10
  
   
  
 20
  
   
 8
  
      
   
 10
  
         
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9