idnr: 211
    
 
 22 
 
 15 
  
 
 23 
 
 4 
   
   
 16
 22 
  
 
 3 
 13
  
  
 
 6 
 
 45 
 
 42 
  
 27
 71 
    
 33
  
     
 
 17
 7 
  
 3
 6 
    
 19
 3 
   
 13
  
  
 4
  
    
 15
 4 
    
 5
  
  
 6
 4 
  
 
 3 
 3
 22 
  
 11
 23 
  
 14
  
    
 17
 23 
   
 14
 33 
  
 
 7 
 
 13
 42 
  
 23
 4 
   
 34
 16 
    
 17
  
  
 12
 7 
   
 12
  
  
 9
  
  
 24
  
      
 16
 22 
  
 6
 23 
  
 25
  
   
 
 3 
 
 22 
 16
  
  
 21
 22 
   
 32
  
     
 36
  
      
   
 11
  
   
 12
  
     
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-12
idnr: 571
  
 
 33 
 
 4 
   
 
 41 
 
 23 
    
 
 14
 4 
  
 
 7 
 
 23
 23 
      
 18
  
    
 33
 32 
     
 
 4 
 
 22 
 11
  
  
 32
 57 
    
 
 3 
 
 10 
 15
 21 
  
  
 24
 22 
   
 32
 6 
      
 
 22
  
  
 10
 10 
  
 9
 7 
     
 
 21
  
   
 3
  
  
 4
  
  
 
 3 
 
  
 15
  
  
 7
 22 
  
 7
 7 
    
 
 
 4 
 20
 22 
   
 6
 10 
  
 7
 32 
   
 39
  
      
 12
 23 
   
 
 32 
 
 4 
 13
  
    
 28
 3 
    
 12
 3 
  
    
 16
  
   
 28
  
    
    
 3
  
    
 10
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-12
idnr: 594
    
 
 22 
 
 66 
   
 
 4 
 
 33 
  
   
 21
  
  
 
 23 
 
 11
 67 
    
   
 27
  
   
 18
 4 
   
 
 4 
 
 22 
    
 23
 22 
    
 25
  
   
  
 
 22 
 11
 3 
  
 4
 23 
  
 
 3 
 13
  
  
 
 36
  
     
 4
  
     
 
 14
  
  
 19
 22 
  
 12
 23 
  
 
 22 
 
 3 
 
   
 13
  
  
 19
  
  
 14
 4 
   
 
 
 23 
 
 22 
 17
  
  
 31
 23 
      
 23
  
  
 
 6 
 21
  
  
 10
 4 
     
 23
  
   
 26
 22 
    
 
 23 
   
  
 22
  
   
 22
  
      
  
 13
  
    
 23
  
     
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-12
idnr: 240
     
 
 3 
 
 22 
 
 
 32 
 
 6 
   
    
 13
  
  
 15
 4 
  
 
 23 
  
   
 
 22 
 36
 16 
      
 
 62 
 
  
 14
 28 
   
 35
  
     
 
 4 
 
 18
 3 
   
 
 23 
 
 33 
   
 12
 22 
  
 8
  
  
 25
  
   
 
 6 
 
 23
 16 
   
 3
  
  
 28
 22 
    
 23
 3 
   
 
 4 
 
 21
 23 
   
 18
  
    
 6
  
  
 23
  
     
 9
  
   
 10
 4 
  
 16
  
  
 
 3 
 
 33 
 
 7 
 
 23 
 
 17
  
    
 
 30
  
     
 
 4 
 4
 22 
    
  
 41
  
          
   
 14
  
  
 11
  
      
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-12