idnr: 59
  
 
 31 
 
 56 
   
 
 57 
 
 3 
 
 7 
   
 
 22
  
    
 20
  
    
 
 45 
 
 7 
 
 17
  
  
 
 30 
 
 15
 7 
   
 16
 56 
  
  
 21
 44 
  
 18
 4 
  
 23
  
    
 
 56
  
       
 27
 31 
   
 
 16
  
  
 3
  
   
 26
  
    
 
 27
  
  
 
 4 
   
 23
  
  
 
 45 
 
  
 10
  
    
 
 45 
 
 4 
 18
  
   
 
 
 45 
 7
 7 
   
 15
 10 
  
 22
 3 
   
 18
  
   
 
 6 
 45
  
       
 31
  
    
 16
 31 
  
 3
  
  
 
 4 
 
 15
  
  
 19
  
     
 6
  
   
   
 20
  
     
 7
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-16
idnr: 7
     
 
 29 
 
 7 
 
 
 11 
 
 30 
   
    
 9
  
  
 19
  
     
    
 3
 4 
  
 15
 30 
     
 
 
 45 
 
 22 
 32
  
     
 
 57 
 
 
 81 
 
 3 
 20
  
  
 8
  
  
 32
 4 
   
 17
 31 
  
 22
  
   
 5
 10 
   
 47
 29 
    
 19
  
  
 6
 31 
   
 42
 30 
    
 
 7 
 
 22
 30 
    
 33
  
   
 13
  
  
 36
  
    
 
 57 
 19
 4 
  
 
 3 
 15
  
  
 17
  
  
 19
  
   
 4
 45 
  
 18
  
  
    
 37
 3 
        
   
 13
  
  
 22
  
      
   
 18
  
  
 21
  
      
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-16
idnr: 51
  
 
 15 
 
 31 
      
 
 31 
 
 16 
 
 
 20
  
       
 17
  
   
 
 18
 30 
    
 
 30 
 
 15 
 
 18
  
  
 
 3 
 15
  
   
 
 11 
 18
 3 
    
 8
 69 
  
 19
  
  
 20
 69 
    
 
 4 
 14
  
   
 
 23
  
    
 7
 69 
  
 18
 11 
   
  
 12
  
  
 33
 3 
       
  
 39
 15 
     
 16
 31 
  
 
 69 
 
 
 19
 4 
  
 15
  
  
 45
 4 
    
 
 3 
 17
  
    
 39
  
    
 17
  
  
 8
  
  
 
 30 
 
 15
  
    
 12
 3 
  
 
 15
  
       
 15
  
   
 
 19
  
       
 18
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-16
idnr: 54
      
 
 31 
 
 7 
 
 
 11 
 
 3 
  
   
 
 44 
 
 4 
 16
  
  
 3
 31 
    
  
 17
 90 
  
 41
 70 
       
 
 42
  
    
 21
 4 
   
 
 3 
 
 90 
 
 
 27
 44 
  
 16
 3 
  
 
 30 
 19
  
    
 29
  
  
 33
  
    
 
 16 
 17
  
  
 
 6 
 22
  
  
 15
  
  
 18
 4 
  
 
 30 
 12
  
  
 26
  
  
 
 3 
 16
  
  
 22
 31 
  
 14
  
  
 
 16
  
  
 
 58 
 36
  
    
 13
 44 
  
 
 32
  
   
 
 4 
 17
 44 
  
 27
 30 
   
   
 34
 3 
   
 45
 4 
     
  
 35
  
     
 31
  
    
  
 16
  
  
 14
  
       
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-16