idnr: 3665
   
 
 16 
 
 29 
      
 
 3 
 
 6 
  
 
 
 16 
 14
 4 
       
 3
 24 
    
 27
  
    
 
 6 
   
 13
 7 
   
 
 23 
 
 8
  
  
 11
 17 
    
 9
  
  
 10
  
  
 
 3 
 
 
 3 
 19
 30 
   
 
 16 
 
 12
 34 
  
 
 17 
 10
 29 
  
 18
  
   
 8
  
  
 10
 15 
  
 24
  
    
 10
  
  
 
 10 
 
 21
  
    
 17
  
  
 
 30 
 
 
 11
  
    
 10
  
    
 13
  
   
 
 9
  
  
 
 16 
 
 5
  
  
 
 4 
 
 17
  
  
 
 3 
 
 
 16 
 9
 6 
   
 10
 6 
   
 
 23 
 
 9
 17 
  
 20
  
    
 5
 24 
  
 11
  
  
 16
 29 
   
 11
  
  
 
 24 
 11
  
    
 24
  
   
 
 16 
 
 3 
 
 9
  
  
 9
 3 
    
 11
  
  
 8
 4 
  
  
 17
  
       
 20
  
    
  
 11
  
       
 12
  
    
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1848
 
 
 17 
 
 21 
   
 
 23 
 
 17 
       
 14
  
    
 14
  
  
 
 7 
 
 
 3 
 
 24 
   
 11
  
  
 
 16 
 
 18
 15 
   
 10
 29 
     
 
 10
  
  
 12
 17 
  
 17
  
    
 
 10 
  
 
 25
 3 
    
 
 17 
 11
  
  
 10
 4 
  
 
 4 
 
 3
  
  
 22
  
   
 
 24 
 11
  
  
 7
  
   
 6
  
   
 17
 4 
   
 10
 7 
  
 3
 17 
   
   
 3
 29 
  
 12
  
   
 10
 15 
    
  
 11
 3 
  
 
 16 
 10
 11 
  
 10
 16 
   
 
 21 
 
 4 
 
 11
  
  
 8
  
  
 13
  
   
 
 3 
 3
  
  
 
 6
  
  
 12
 23 
  
 
 6 
 15
  
   
 7
 16 
  
  
 13
  
  
 8
 16 
   
 15
 24 
     
   
 20
  
    
 12
 3 
  
 13
  
  
 
 17 
   
 16
  
  
 11
  
     
 14
  
  
       
 9
  
    
 9
  
  
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 748
      
 
 11 
 
 23 
 
 3 
  
 
 7 
 
 24 
  
     
 10
  
   
 
 6 
 12
  
    
     
 17
  
    
 9
 16 
    
    
 
 24 
 9
 22 
  
 20
 29 
      
 
 
 10 
 
 22 
 14
  
   
 16
 4 
    
 
 3 
 
 21 
 
 10
  
  
 9
  
  
 11
  
   
 
 21 
 3
 16 
   
 7
  
  
 13
  
  
 8
 3 
  
 18
 17 
    
 
 11 
 5
  
   
 3
 16 
  
 27
 11 
    
 9
  
  
 3
  
  
 19
 3 
    
 13
 16 
  
 
 24 
 5
  
  
 
 18
  
    
 14
  
  
 10
  
  
 8
  
  
 
 3
  
   
 
 17 
 10
 23 
  
 13
 29 
  
 6
  
  
   
 
 24 
 16
 7 
   
 19
 7 
      
  
 26
  
    
 8
 16 
       
  
 13
  
  
 26
  
         
  
 9
  
   
 17
  
        
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 3144
    
 
 4 
 
 17 
         
   
 11
  
  
 
 4 
      
 
 17 
 
 3 
  
 
 35 
 13
 4 
   
 
 24 
 
 
 17 
 
 3 
 
 9
 10 
  
 
 9
 16 
  
 
 3 
 10
  
  
 10
 17 
  
 14
 30 
   
 19
  
    
 
 15 
 33
 29 
        
 15
  
  
 30
 3 
      
 13
 35 
    
 
 10
  
  
 6
  
    
 17
 11 
     
 
 7
  
  
 12
 30 
   
 19
  
   
 
 3 
 
 34 
 
   
 17
 29 
    
 11
  
  
 7
  
   
  
 19
  
    
 
 4 
 6
 23 
  
 11
 17 
  
 
 4 
  
 17
  
  
 
 3 
 26
 16 
     
 5
 4 
  
 
 
 3 
 33
 4 
      
 
 16 
 20
  
    
 9
  
   
 10
  
  
 16
  
  
 
 3 
 11
 4 
   
 3
  
       
 13
  
      
         
 3
  
     
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9