idnr: 532
    
 
 22 
 
 16 
   
 
 17 
 
 4 
 
 
 23 
 
 3 
 
   
 8
  
  
 
 16 
 
 10
 38 
  
 8
  
   
   
 18
 24 
   
 20
 7 
   
 10
 10 
   
  
 11
  
  
 14
  
    
 11
 16 
  
 
 41 
 
 4 
  
 14
 42 
   
 11
  
  
 13
  
  
 8
 23 
  
 
 15
 3 
   
 
 16 
 9
  
  
 21
 23 
     
 4
  
  
 16
  
  
 
 7 
 14
  
  
 16
  
    
 11
  
  
 
 7 
 9
  
  
 11
 38 
  
 
 3 
 15
  
  
 
 4 
 
 11
  
  
 
 29 
 10
  
  
 11
  
  
 
 39 
 11
  
  
 
 12
 3 
   
 8
 4 
  
 
 24 
 8
  
  
 7
 6 
  
 20
  
     
 12
  
   
 14
  
    
 10
  
  
 8
 6 
  
 13
  
  
 
 17 
 11
  
    
  
 11
 16 
  
 
 3 
 24
 16 
   
 8
 3 
    
 
 8
  
  
 18
  
   
 13
  
      
 
 11
  
  
 10
  
    
 7
  
     
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 2445
           
 
 7 
 
 16 
  
   
 
 3 
 
 23 
 
 
 3 
 
 17 
  
 11
  
    
 
 
 23 
 7
 7 
  
 11
 28 
  
 
 42 
 
 8
 4 
    
 38
  
        
 7
 16 
  
 
 23 
 
 6 
 
 11
  
  
 10
  
  
 
 16 
 15
  
   
 9
 30 
   
 9
  
   
 13
  
  
 15
 28 
  
 20
 42 
    
    
 25
 30 
    
 22
  
     
   
 12
  
  
 11
  
  
 10
  
     
  
 
 6 
 7
 7 
  
 13
  
  
 13
 3 
     
 
 13
  
    
 15
 3 
      
 
 24 
 
 23 
 
 13
  
   
 8
 16 
  
 10
  
  
 
 24 
 17
  
  
 
 6
  
  
 10
 6 
   
 
 4 
 17
 3 
  
 14
 3 
  
   
 10
 16 
  
 40
  
        
  
 12
  
    
 3
  
  
 8
  
    
  
 9
  
            
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 2655
     
 
 16 
 
 6 
 
 
 29 
 
 3 
     
    
 8
  
  
 7
 4 
  
 
 17 
    
    
 30
  
      
 
 3 
 
 4 
 
 17 
 
   
 
 3 
 
 23 
 13
  
   
 21
 16 
     
 
 
 11 
 9
 30 
   
 
 29 
 15
 16 
  
 12
 3 
    
 21
  
    
 17
 3 
  
 10
 17 
  
 
 4 
 
 17 
  
 9
  
  
 31
  
     
 11
 10 
   
 
 10 
 
 29 
 8
  
  
 
 16 
 7
 4 
  
 11
 17 
  
 23
 17 
    
 24
  
    
 15
 3 
  
 13
 3 
  
 
 7 
 10
  
  
  
 12
  
   
 24
 17 
     
 8
 4 
  
  
 
 4 
 
 17 
 9
 16 
  
 4
 30 
  
 14
  
    
 
 17
  
   
 16
 3 
  
 
 16 
 
 6 
 3
  
    
 
 21
  
    
 14
 3 
   
 
 16 
    
    
 30
  
          
     
 11
  
  
 11
  
      
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 3629
  
 
 4 
 
 24 
 
 
 4 
 
 16 
    
 
 29 
 
 17 
  
 
 10
  
  
 8
  
  
 
 3 
  
 15
 4 
    
 
 9
  
  
 13
 3 
   
 
 17 
 17
  
     
 
 
 3 
 11
 17 
  
 
 16 
 10
  
  
 9
 3 
  
 
 11 
 
 16 
 
 9
  
  
 10
 4 
  
 
 24 
 10
  
  
 18
 11 
    
 14
  
   
 16
 10 
  
 
 7 
 3
  
  
 14
 30 
   
  
 4
  
  
 12
 29 
  
 
 23 
 14
  
     
   
 27
 11 
     
 10
 7 
     
  
 8
  
   
 28
  
     
 
 3 
  
  
 13
 17 
   
 
 17 
 10
  
  
 9
 3 
  
 
 16 
 
 17 
 
 10
  
  
 16
 10 
  
 
 16 
 3
  
  
 18
 3 
   
 
 16
  
   
 15
 17 
  
 
 3 
 3
  
  
 16
 23 
  
   
 9
 4 
  
 10
  
  
 
 17 
 10
 3 
  
 
 17 
 
  
 12
  
    
 12
  
   
 17
  
   
  
 7
  
     
 10
  
  
 14
  
   
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9