idnr: 599
  
 
 34 
 
 3 
      
 
 34 
 
 3 
  
 
 4 
 
 9 
    
 
 17 
 
 11 
  
 
 4 
 
 3 
    
 
 10
  
  
 
 16 
  
 
 3 
 
 17 
 9
  
  
 
 7 
 4
  
    
 
 3 
 12
 17 
   
 3
 29 
   
 
 3 
 
 31 
 
 
 15
 17 
   
 
 16 
 10
 3 
  
 14
 4 
   
 3
 16 
  
 
 17 
 24
  
    
 9
 16 
   
 8
  
   
 15
  
  
 36
  
       
 10
 16 
  
 14
 4 
  
 9
 4 
  
 17
  
     
 9
  
  
 
 3 
 13
  
  
 
 16 
 11
 17 
   
 26
  
      
 10
 38 
  
 
 16 
 
 19
  
   
 
 6 
  
 10
 23 
  
 
 22
  
       
 15
  
  
 
 15 
 4
 7 
  
 4
 17 
  
 
 24 
 
 6 
 
 9
  
  
 
 24 
 13
  
   
  
 16
  
  
 
 23 
    
 
 23 
 3
 24 
  
 16
  
  
 10
 7 
     
 11
  
  
 14
 10 
   
   
 7
 7 
  
 
 8 
  
 20
  
    
 32
 16 
        
 18
  
      
  
 16
 34 
      
 36
  
      
 16
  
       
 12
  
  
 
 4 
  
 
 9
 4 
  
 13
  
  
 
 11 
 
 21
  
   
 17
 3 
  
 8
 16 
  
 
 17 
 
 15 
    
 3
  
  
 
 35 
 
 14
  
    
 3
  
  
 
 4 
 
 10 
 
 6
  
  
 14
 4 
  
 
 4 
 13
 7 
  
 
 17 
  
 
 3 
 10
 16 
   
 
 4 
 8
  
  
 
 16 
  
 8
  
    
 
 17 
 3
 4 
  
 31
 7 
      
 
 17 
 10
 4 
  
 
 4 
 12
  
  
 
 11
  
   
 
 3 
 6
 17 
   
 10
 17 
  
 5
  
  
 5
 3 
  
 35
 16 
       
 9
 3 
  
 
 15
  
  
 16
  
   
 22
  
     
 3
  
  
 11
  
   
 9
  
   
 10
  
    
    
 9
  
   
 11
  
     
 5
  
   
 10
  
       
 8
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1519
        
 
 6 
 
 17 
   
 
 4 
 
 27 
        
 
 23 
 
 7 
 
 
 7 
 
 4 
 
 29 
 
     
 
 17 
 
 38 
 10
 23 
   
 
 24 
 6
 3 
   
 
 3 
 
 16 
    
 13
  
  
 11
 17 
    
    
 33
  
     
 18
 7 
    
 11
 13 
      
 27
 3 
      
 
 4 
    
 24
  
    
 12
  
   
 13
 4 
     
 
 3 
 
 16 
 24
 23 
     
 12
 30 
  
 
 
 23 
 
 7 
  
 11
 4 
  
 
 4 
 11
 16 
  
 13
  
    
 
 7 
 16
 31 
       
 10
 11 
   
 11
  
   
 12
  
  
 10
 7 
   
 
 4 
 11
 15 
   
 29
 16 
     
 
 4 
  
 7
  
    
 12
  
  
 
 20 
 23
 16 
     
 8
  
   
 21
  
     
 12
  
  
 
 23 
 
 11
  
    
 23
  
    
 9
  
  
 
 17 
 
 5
  
  
 
 24 
 
 17 
 15
  
   
 
 4 
 
 9
  
  
 
 22 
 14
  
  
 
 7 
 
 6 
  
 9
  
   
 11
  
  
 
 6 
 
 20
  
   
 
 11 
 
 6
  
   
 
 17 
 12
 4 
  
 10
 4 
    
  
 4
  
    
 11
  
  
 
 16 
 19
 17 
    
 
 34 
 9
 3 
  
 20
 6 
      
 5
  
  
 
 
 3 
 3
 29 
     
 27
 3 
     
 11
  
    
 13
 22 
   
 8
 23 
   
 3
  
  
 13
  
   
 
 23 
 
 4 
 
 23 
 20
 6 
     
 
 3 
 7
 17 
   
 8
 3 
   
 10
 7 
  
 
 17 
    
 11
  
  
 23
 16 
        
 24
  
    
 13
 4 
   
 19
 16 
        
 
 34
  
          
 9
  
  
 21
  
    
 33
  
         
 
 21
  
   
 7
  
         
 8
  
    
 11
  
         
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 71
        
 
 21 
 
 17 
        
 
 3 
 
 17 
  
 
 16 
 
 16 
 
 
 10 
 
 30 
   
   
 
 8 
 
 30 
 
 17 
 
 9
  
    
 
 3 
 
 20 
 
 22 
 
 
 16 
 11
 6 
   
 13
 4 
  
 7
  
     
  
 15
  
    
 15
 4 
  
 
 34 
 14
 17 
   
 18
  
    
 11
 17 
   
 14
 3 
     
  
 21
  
   
 10
  
  
 31
 17 
     
 12
 16 
  
 
 23 
 11
 7 
  
 13
 10 
    
 
 17 
 
 4 
 
 
 
 30 
 12
 11 
  
 
 4 
 32
  
     
 22
  
   
 22
 6 
    
 9
  
   
 20
  
    
 11
  
  
 8
 17 
  
 
 7 
 
 12
  
  
 
 4 
  
 12
  
  
 8
 16 
   
 5
 17 
   
 
 4 
 10
 23 
   
 15
  
   
 5
 7 
  
 
 17 
 
 10
  
     
 19
 17 
    
 12
  
  
 
 16 
 11
 7 
   
 
 25 
 
 11 
 23
  
    
 12
 17 
  
 
 11 
 11
 4 
   
 
 4 
 18
 23 
    
 
 16 
 31
 35 
      
 3
 16 
  
 10
  
  
 28
  
       
 
 24 
 18
 6 
     
 15
  
   
 10
  
  
 22
 17 
    
  
 
 16 
 13
 4 
   
 4
 25 
  
 19
  
    
 
 17 
  
 14
  
  
 
 17 
 
 10
  
  
 19
 11 
   
 
 8
  
  
 
 29 
 
 5
 17 
   
 9
 3 
  
 17
 24 
  
 
 6 
 
 23 
 
 17
 3 
  
 
 11 
 
 4 
 10
  
  
 14
 24 
  
 
 20
  
   
 16
 7 
   
 20
 17 
    
 19
 3 
   
 21
 17 
      
 10
 16 
    
   
 22
  
    
 9
 4 
  
 
 16 
 10
 3 
  
 26
  
     
 5
 3 
  
 18
  
     
   
 7
  
  
 19
  
   
 20
  
    
 18
  
    
 3
  
   
 22
  
     
   
 10
  
  
 7
  
   
 9
  
         
 6
  
         
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 590
   
 
 3 
 
 16 
  
 
 8 
 
 4 
 
 
 38 
 
 3 
 
 
 4 
 
 39 
   
 
 10 
 
 16 
      
 
 4 
 
 17 
  
 
 
 3 
 11
 32 
   
 4
 23 
  
 3
 16 
  
 6
  
  
 
 6 
 
 11
 16 
       
 12
  
  
 
 12 
 
 18
  
    
 23
 38 
      
 9
  
   
 17
  
   
 
 24 
 
 17 
   
 14
  
   
 
 23 
 6
  
  
 
 3 
 20
  
   
 10
  
  
 
 17 
 
 12
 23 
  
 12
  
  
 16
 4 
  
 
 4 
    
 7
 4 
  
 
 9
 23 
  
 16
 16 
    
 13
 3 
  
 15
  
    
 23
  
     
 
 10 
 
 17 
 
 16
 23 
   
 28
  
     
 
 4 
 
 19
  
   
 17
 17 
  
 
 29 
 
 17 
 
 3 
 11
  
  
 11
  
   
 20
 41 
    
 7
  
  
 17
  
   
 
 29 
 9
 16 
  
 36
 4 
       
 
 17 
 
 37 
 
 20
 17 
       
 11
  
   
 18
 7 
    
 17
  
   
 
 4 
 19
 17 
   
 15
 3 
  
 12
  
  
 12
 3 
   
 
 38 
 
 7 
   
 5
  
  
 16
 3 
  
 7
  
  
 18
  
   
 
 27 
 18
 24 
   
 17
 16 
    
 
 16 
 11
  
  
 
 
 24 
 
 16 
 16
 3 
    
 
 17 
 
 
 23 
 
 3 
 31
  
      
 16
 4 
   
 16
  
   
 7
 16 
  
 16
  
    
 19
  
   
 8
 3 
  
 
 11 
  
 9
 6 
  
 11
  
     
 26
 23 
     
 12
  
      
 25
  
     
 
 17 
 16
  
   
 6
  
  
 
 16 
 
 17
 7 
  
 15
  
  
 
 4 
 10
  
  
 
 16 
 
 3 
   
 10
  
  
 9
 3 
  
 11
  
  
 
 17 
 
 11
 17 
  
 18
 4 
   
 
 4 
 9
 16 
  
 
 17
  
        
 12
  
   
 11
  
   
 31
  
      
 20
  
    
  
 11
  
       
 5
  
    
 16
  
  
 11
  
  
 4
  
   
 12
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9