idnr: 904
     
 
 29 
 
 12 
         
 
 4 
 
 6 
  
 
 3 
 
 17 
 
 19 
 
 
 29 
 
 4 
  
 
 17 
 
 4 
 
 
 6 
 
 40 
 
 17 
 7
  
  
 
 4 
  
 
 3 
 
 24 
  
 
 21 
 3
 23 
   
 17
  
   
 10
  
   
 11
 15 
  
 12
  
   
 14
 16 
   
 
 25 
 9
  
   
 14
  
    
 
 16 
 19
 7 
   
 6
 4 
  
 13
 6 
   
 41
  
        
 10
 3 
  
 
 28 
 14
  
  
 12
  
   
 
 24 
 13
 22 
   
 3
 29 
    
 9
  
  
 21
 4 
   
 4
 6 
  
 17
 17 
  
 15
 3 
  
 
 4 
 28
  
    
 25
  
       
 
 8
 6 
    
 22
  
    
 10
 6 
  
 6
 17 
  
 
 17 
 17
  
     
 13
 24 
   
 
 37 
 
 14
  
     
 9
 7 
  
 23
  
     
 12
 3 
  
 
 35 
 15
 23 
   
 14
  
  
 9
  
  
 
 6 
 4
  
    
 3
 19 
    
 4
  
  
 10
 16 
  
 24
 3 
      
 15
 24 
   
 6
  
  
 5
  
  
 
 30 
 9
  
    
 
 23 
 15
 6 
   
 3
 3 
  
 11
 4 
  
 
 16 
 
 15
 10 
    
 4
 17 
  
 
 11
  
  
 13
 22 
   
 12
  
  
 
 8 
 11
  
  
 26
 10 
     
 10
 3 
    
 15
  
   
  
 10
  
   
 
 13 
 
 4 
 12
  
   
 
 16 
 3
  
  
 12
 7 
  
 19
 7 
    
 
 30 
 
 10 
 16
 16 
  
 
 23 
  
 26
  
     
 16
 24 
    
 
 23 
 5
  
  
 10
  
  
 4
 17 
  
 20
 4 
   
 11
 4 
  
 
 
 16 
 14
 3 
  
 12
 16 
   
 
 3 
 19
 17 
   
 4
 4 
   
 13
  
  
 40
  
        
 14
  
   
 8
  
  
 19
  
    
 16
  
     
 9
  
   
 16
  
   
 10
  
   
 10
  
   
 15
  
  
 16
  
    
 11
  
          
 8
  
      
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 356
       
 
 4 
 
 6 
   
 
 23 
 
 6 
 
 
 4 
 
 6 
  
 
 16 
 
 23 
   
 
 17 
 
 16 
 
 3 
 
 4 
  
   
 
 3 
 
 7 
 
 4
  
    
 10
  
  
 5
 16 
   
 15
 23 
  
 
 4 
 
 20
  
    
 
 22 
 
 
 
 23 
 3
 36 
   
 5
  
  
 
 23 
 
 23
  
     
 22
 29 
     
 27
  
     
 
 4 
 19
  
    
 
 16 
 
 10
  
  
 
 24 
 16
  
   
 18
  
   
 12
 3 
     
 
 10 
 
 3 
 12
 24 
  
 13
  
  
 9
  
  
 
 17 
 
 17
  
  
 
 21 
 
 
 8 
 
 16 
 
 17
 6 
   
 
 17 
   
 20
  
     
 15
  
  
 
 4 
 17
 7 
  
 
 27 
 16
  
   
 8
  
  
 8
  
  
 10
 24 
  
 
 16 
 
 
 10 
 12
 16 
   
 
 33 
 
 16 
 
 10
  
   
 16
  
  
 
 3 
 9
  
  
 13
 7 
  
 18
 16 
   
 15
 18 
  
 16
 17 
   
 20
 9 
   
 
 9
 3 
   
 
 10 
 7
 17 
  
 
 16 
 12
  
   
 8
 23 
  
 16
 24 
  
 34
  
      
 11
 17 
  
 5
  
  
 30
 23 
      
 11
 16 
  
 15
 10 
  
 22
 17 
   
 
 10 
 10
  
  
 
 4 
 18
  
    
 12
  
   
 15
 4 
   
 16
  
  
 13
 17 
   
 15
  
  
 9
  
  
 
 23 
 5
  
  
 17
 17 
   
 
 23 
 
 
 3 
 12
 23 
      
 17
  
  
 13
 7 
  
 17
  
  
 9
  
    
 9
  
  
 
 6 
 7
  
  
 22
  
        
 
 17 
 12
 7 
   
 
 23 
 
 
 4 
 
 7 
 
 23 
 12
  
  
 
 6 
 
 10
  
  
 10
 4 
  
 11
  
  
 
 16 
 
 4 
 
 17 
 
 3 
 
 11
  
  
 15
 16 
   
 12
 4 
    
 10
  
  
 
 17 
 
 22
  
    
 
 28
  
      
 20
  
    
 23
  
       
 10
  
   
 4
  
    
  
 20
  
      
 11
  
   
 9
  
  
 9
  
    
 12
  
        
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 751
   
 
 37 
 
 4 
  
 
 3 
 
 24 
   
 
 3 
 
 7 
    
 
 17 
 
 3 
     
 
 4 
 
 3 
 
 24 
  
  
 7
  
  
 
 16 
 9
 7 
   
 
 12 
 3
 29 
   
 
 6 
 
 17 
 10
  
  
 
 4 
  
 
 23 
 13
 17 
     
  
 26
 21 
      
 14
 3 
    
 11
 44 
  
 11
  
   
 
 3 
 26
 4 
     
 
 7 
 
 
 13
  
  
 11
  
  
 23
 11 
    
 21
  
    
 
 21 
 
 3 
 23
  
      
 9
  
  
 
 17 
 
 6
  
   
 3
  
  
 8
 24 
    
 7
 6 
  
 11
 44 
   
 12
  
      
 12
 17 
  
 
 5
  
    
 10
  
  
 13
 3 
  
 7
 4 
  
 13
  
        
 
 7 
 
 16 
 18
 3 
   
 
 15
 3 
    
 13
 17 
    
 11
  
   
 7
 17 
       
 22
  
    
 
 24 
 
 4 
 10
  
   
 
 17 
 14
 4 
     
 19
  
     
 
 7 
 
 17 
  
 
 3 
 
 10 
 12
 11 
   
 7
 33 
  
 4
  
  
 20
 4 
         
 30
 23 
      
 11
  
     
 14
  
   
 
 
 4 
 20
 24 
         
 12
 4 
  
 21
  
   
 
 29 
 9
 12 
     
 11
  
   
 13
  
      
 
 10 
 
 17 
 
 4 
 
 14
  
   
 11
 7 
  
 10
  
  
 4
 17 
  
 
 24 
 
 3
  
   
 8
  
  
 
 23 
  
 14
 3 
   
 
 17 
 11
  
  
 3
 17 
  
 
 6 
 21
  
   
 10
 23 
  
 
 4 
 16
  
   
 
 14
  
  
 
 16 
 26
 4 
     
 
 3 
 
 16 
 20
  
    
 29
 17 
    
 11
 17 
  
 4
 3 
   
  
 22
  
      
 16
  
   
 12
  
  
 17
  
    
 31
  
        
  
 18
  
       
 11
  
     
 9
  
    
 15
  
   
 3
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 568
      
 
 7 
 
 17 
   
 
 17 
 
 3 
 
 
 24 
 
 17 
       
 
 22 
 
 6 
   
 
 24 
 
 4 
     
 10
 17 
  
 
 3 
 
 11
  
  
 17
 6 
  
 
 28 
     
 7
  
    
 8
  
  
   
 
 4 
 23
 17 
    
 
 17 
 34
  
      
 
 3 
   
 
 7 
 12
 6 
  
 
 17 
 
 11
 42 
  
 
 
 17 
 21
 7 
    
 9
  
  
 
 4 
 
 10
 23 
  
 3
 41 
  
 
 16 
 
 24
  
     
 12
 22 
   
 22
  
       
 12
  
  
 10
 3 
  
 26
  
    
 
 16 
 3
 10 
   
 14
  
   
 
 7 
 
 11
  
  
 
 28 
 
 23 
   
 
 16 
 9
 17 
    
 4
  
  
 24
  
       
 16
  
    
 
 6
  
   
 
 17 
 
 16 
 8
  
  
 9
 20 
   
 9
  
   
 11
  
  
 
 23 
  
 
 4 
 7
 3 
    
  
 28
 24 
    
 18
  
      
 13
 39 
    
 10
  
  
 
 16 
 23
  
      
 
 33
  
      
 10
  
  
 
 3 
 
 11
  
    
 
 23 
 20
 4 
   
 14
  
    
 
 7 
 
 
 11
  
      
 
 23 
 11
 6 
  
 
 3 
 15
  
   
 12
  
  
 13
 16 
    
 11
  
   
 
 16 
 
 15
  
   
 
 16 
 
 23
  
     
 9
 16 
   
 18
 6 
   
 
 17 
    
 
 4 
 8
 3 
  
  
 24
 24 
   
 
 24 
 9
 7 
   
 15
  
    
 9
 6 
  
 16
  
  
 
 3 
 
 
 24 
 17
 17 
    
 
 10
 3 
  
 25
  
       
 17
  
  
 3
 17 
  
 
 17 
 
 4 
 10
  
  
 19
 16 
      
 8
  
    
 12
  
       
 30
  
       
 25
  
        
 10
  
    
 9
  
        
 9
  
  
 12
  
    
 17
  
       
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9