idnr: 1390
    
 
 16 
 
 7 
 
 
 3 
 
 29 
   
 
 16 
 
 3 
 
 10 
   
 
 13 
 
 22 
          
   
 10
  
  
 6
  
  
 
 4 
 
 12
  
   
 
 23 
 
 16
  
   
 
 16 
 
 7 
 
 24 
    
 
 4 
 
 17 
  
 
 17 
 11
 20 
  
 12
 29 
   
 
 16 
 17
  
     
 6
  
  
 19
  
   
 
 34 
 
 
 3 
 12
 39 
  
 
 14
  
  
 9
  
  
 19
 4 
   
 
 3 
 
 12
  
  
 
 11 
 3
  
  
 24
  
    
 18
  
    
 
 17
  
  
 
 7 
 18
  
   
 8
  
  
 
 15 
 16
  
   
 4
 16 
  
 
 4 
 18
  
   
 10
 17 
  
 
 13 
 
  
 8
  
  
 11
 4 
   
 
 13 
 3
 4 
  
 
 16 
 
 12
  
  
 7
 35 
  
 
 10 
 
 17
 7 
  
 14
  
   
  
 
 30 
 9
 35 
   
 
 24 
 6
 3 
  
 11
 17 
   
 17
 4 
   
 7
 16 
  
 14
 16 
   
 7
  
   
 
 15
  
    
 35
 15 
       
 4
 15 
  
 16
 4 
  
 21
 17 
    
 
 3 
 10
 6 
   
 
 15
  
   
 17
 4 
    
 12
 17 
  
 6
 17 
  
 36
  
       
 10
 29 
     
 
 17
  
  
 15
  
   
 12
  
  
 17
 16 
    
 10
  
  
 10
 16 
   
 10
 3 
   
 
 23 
  
 
 12
  
  
 3
 16 
  
 
 7 
 
 23 
 9
  
  
 10
 11 
  
 
 23 
 
 30 
 13
  
  
 
 16 
 
 11
 30 
  
 7
  
  
 
 4 
 
 
 
 16 
 14
 3 
  
 9
  
   
 
 16 
 5
  
  
 18
  
    
 16
  
  
 12
 17 
   
 
 23 
 9
  
   
 24
  
    
 25
  
    
 6
  
   
 14
  
  
 
 4 
 
 16 
 24
  
   
 17
 3 
  
 12
 17 
   
 8
  
     
 18
  
   
 4
  
   
 27
  
     
 18
  
   
 17
  
     
          
 11
  
    
 16
  
     
 11
  
  
 14
  
     
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 782
  
 
 39 
 
 4 
   
 
 17 
 
 7 
    
 
 16 
 
 17 
     
 
 17 
 
 6 
  
 
 4 
 
 16 
    
 
 7
  
  
 
 16 
 
 10
 7 
   
 
 30 
 
 4 
 17
  
  
 
 11 
 
 4 
 
 17 
 
 9
  
   
 10
 23 
  
 
 29 
   
 
 19
 11 
   
 14
 17 
   
 12
 17 
  
 32
  
     
 
 4 
 12
 17 
  
 27
 30 
    
 
 32 
  
 5
  
  
 16
 16 
   
 17
  
      
 23
 6 
     
 16
 10 
    
 11
 6 
    
 18
  
   
 13
 16 
   
 17
  
  
 
 33 
 
 3
  
   
 12
  
   
 15
 16 
  
 20
  
     
 23
  
    
 
 4 
  
 
 16 
 12
 34 
  
 
 16 
 4
 30 
  
 
 16 
 
 30 
 
 17
 34 
   
 
 23 
 13
 7 
   
 
 4 
 
 14
  
  
 12
  
  
 
 7 
 11
 23 
  
 23
  
    
 13
  
  
 34
  
       
 7
  
   
  
 
 4 
 
 15 
 27
  
     
 23
 11 
   
 
 4 
 16
  
  
 7
 4 
   
 11
 3 
  
 
 17 
 9
  
   
 
 6
  
   
 11
 7 
  
 18
 10 
   
 11
  
   
 20
 24 
   
 22
  
     
 
 4 
 
 
 39 
 
 15 
 
 5
  
  
 31
 29 
       
 8
  
  
 24
 19 
    
 3
 10 
   
 12
  
  
 7
 4 
  
  
 11
  
    
 17
 6 
   
 
 3 
 
 4 
 
 17
  
   
 12
  
  
 
 16 
  
 
 6 
 20
 16 
    
  
 10
  
   
 3
  
  
 6
 7 
   
 
 16 
 12
 4 
    
 12
 17 
  
 
 7 
 8
  
  
 10
 3 
   
  
 13
  
  
 
 16 
 8
 4 
   
 19
 16 
     
 
 17 
 
 4 
 22
  
    
 13
 16 
   
 5
 4 
  
   
 22
  
    
 8
  
   
 21
  
     
 9
  
  
 12
  
   
 14
  
    
    
 8
  
   
 11
  
      
 10
  
     
 9
  
    
 9
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1
   
 
 17 
 
 4 
    
 
 16 
 
 3 
    
 
 4 
 
 15 
 
 23 
  
 
 17 
 
 7 
 
 
 3 
 
 17 
 
 
 11 
 
 3 
  
 
 
 24 
 9
 32 
   
 
 15 
 
 24 
 8
 4 
     
 11
 16 
    
 11
 20 
  
 11
  
  
 3
 16 
    
 22
  
    
 26
  
      
 
 17 
 25
 4 
    
 18
 42 
   
 20
 4 
     
 
 23 
 
 16 
 8
  
  
 
 29 
 
 11
  
    
 
 16 
 19
 6 
   
 22
 16 
    
 7
  
  
 
 16 
 3
  
  
 16
  
  
 24
  
    
 10
 16 
   
 20
 33 
    
 10
  
  
 13
  
   
 10
  
  
 4
 17 
  
 17
 42 
  
 
 11
  
  
 10
  
  
 
 24 
 12
 11 
   
 
 41 
 
 9
  
  
 10
 6 
  
 
 23 
 
 15 
 19
  
   
 13
 16 
   
 
 4
  
  
 31
  
     
 5
 7 
  
 
 7 
  
 10
  
  
 10
  
  
 
 24 
 27
 6 
    
 
 41 
 
 
 15
  
  
 
 17 
 
 17
  
    
 6
  
    
 6
  
  
 24
  
     
 24
  
    
 
 15
  
   
 
 35 
 28
 4 
    
 11
  
    
 4
  
  
 17
 7 
    
 
 34 
 
 3 
 9
  
   
  
 22
 7 
    
 
 16 
 8
  
  
 7
 10 
  
 
 35 
 
 17 
 
 7
  
  
 25
 17 
     
 13
  
   
 
 5
 16 
  
 15
 10 
   
 
 3 
 
 6
  
  
 16
  
   
 
 3 
 16
 4 
    
 7
 23 
  
 15
  
  
 
 24 
 13
  
  
 9
  
  
 11
  
  
 
 12 
 10
  
  
 13
 7 
  
 14
 17 
     
 14
 3 
   
 15
  
   
 8
  
  
 10
 17 
  
 
 3 
 10
 17 
  
 21
 16 
    
 11
 3 
    
 
 16 
 16
 4 
    
 
 16 
 17
 4 
  
  
 26
  
     
 13
  
   
 20
  
      
 23
  
     
 18
  
    
  
 12
  
  
 11
  
  
 9
  
   
 14
  
      
 12
  
     
 12
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 515
     
 
 3 
 
 17 
 
 4 
     
 
 30 
 
 3 
  
 
 16 
 
 7 
      
 
 16 
 
 17 
 
 16 
  
   
 
 4 
 13
 17 
   
 
 16 
   
 8
  
  
 
 17 
 10
 4 
       
 20
  
     
  
 30
  
      
 
 38 
  
 30
 3 
      
 
 6 
 
 
 16 
 
 17 
 
 17
  
   
 
 4 
 
 
 
 16 
 9
 15 
  
 
 4 
 
 29 
 15
  
  
 
 4 
 9
  
  
 10
 30 
  
 5
  
  
 16
 16 
  
 
 3 
  
 5
 23 
   
 9
  
   
 10
 3 
   
 8
 3 
  
 16
 7 
   
 
 22 
  
 27
 34 
     
 
 16 
 8
  
    
 14
  
  
 11
 16 
   
 15
 3 
    
 
 35 
 9
  
   
 20
 4 
    
 11
  
  
 10
 8 
    
 
 13
 3 
   
 20
 7 
    
 7
 3 
  
 8
  
  
 9
  
   
 
 3 
 
 22 
 
 20
  
    
 
 19 
 
 4 
 12
  
   
 8
 29 
   
 13
  
    
 16
 17 
  
 5
 10 
  
 9
 6 
   
 
 17 
 8
 30 
  
 6
 3 
  
 4
  
  
 9
  
  
 
 4 
 
 8
  
  
 15
  
  
 7
  
  
 16
  
    
 20
 17 
   
 9
 4 
   
   
 10
 15 
   
 
 17 
  
 
 4 
 17
 23 
  
 6
  
  
 10
  
  
 28
 16 
    
 6
 3 
   
 
 3 
  
 13
 3 
  
 12
  
  
 
 3 
 17
 16 
    
 8
  
  
 
 29 
 19
 4 
    
 11
  
   
 3
  
  
 
 12
  
    
 27
  
     
 
 6 
 
 
 17 
 12
 4 
   
 12
  
  
 
 17 
 8
  
  
 
 16 
 8
 4 
  
 
 3
  
  
 
 17 
 
 3 
 
 10
  
  
 10
  
  
 10
 16 
  
 10
 3 
   
 10
  
  
 
 4 
 
 16 
 8
 3 
    
  
 12
  
        
 30
  
         
 30
  
        
  
 14
  
        
 10
  
   
 6
  
      
 13
  
       
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9