idnr: 1800
 
 
 16 
 
 3 
   
 
 17 
 
 16 
      
 
 24 
 
 6 
 
 
 4 
 
 16 
 
 3 
 8
  
  
 
 16 
 
 17
 24 
  
 
 3 
 
 
 38 
 
 4 
 
 8
  
  
 13
 10 
   
 15
  
   
 25
 4 
    
 8
 16 
  
 
 4 
 26
  
      
  
 11
 41 
   
 
 24 
 22
  
     
 11
 17 
   
 
 36 
  
 
 23
  
     
 
 4 
 17
  
  
 11
 17 
  
 
 4 
 6
  
  
 
 3 
 
 
 6
 18 
   
 12
 16 
   
 12
 16 
  
 10
  
  
 13
 17 
    
 18
  
   
 14
 16 
   
 22
  
   
 
 3 
 11
 36 
  
 8
 17 
   
 11
  
  
 8
  
  
 
 26 
 
 22 
 13
  
  
 11
  
  
 18
  
     
 5
  
  
 22
 41 
       
 3
  
  
 
 29 
 14
  
  
 
 43 
 
 22
  
   
 20
  
       
 11
  
  
 
 35 
 14
  
  
 
 18 
 16
  
   
 15
  
       
 20
  
   
 6
  
   
 
 7
  
  
 
 16 
 3
  
  
 
 4 
   
 24
  
   
 8
 3 
   
  
 10
  
  
 
 4 
 3
  
   
 
 39 
 
 17 
 19
  
    
 8
  
  
  
 10
 4 
   
 7
 16 
  
 12
 3 
   
 
 17 
 11
 6 
  
 9
 16 
  
 
 4
  
  
 10
 13 
  
 
 16 
 17
  
   
 17
  
   
 16
  
   
 
 16
  
   
 16
  
  
 7
 3 
  
 
 17 
 11
  
  
 
 6 
 12
 17 
   
  
 10
  
  
 
 23 
 10
 24 
  
 14
 3 
  
 
 4 
 18
  
      
 
 
 16 
 
 3 
 19
 4 
   
 23
  
     
 
 17 
 17
 16 
   
 
 17 
 
 16 
 30
  
       
 11
  
  
 20
  
    
 18
  
   
 12
  
   
 14
  
       
 17
  
    
 17
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 316
 
 
 7 
 
 42 
 
 
 27 
 
 16 
 
 17 
 
 3 
     
 
 4 
 
 16 
     
 3
  
  
 23
 23 
       
 
 13 
 12
 17 
  
 
 24 
  
 
 17 
 
 3 
 35
  
         
 28
 6 
     
 
 16 
 11
 6 
  
 25
  
        
 16
  
    
 27
 17 
     
 
 20
 17 
   
 
 4 
   
 4
 23 
   
 25
 6 
    
 
 4 
 
 3 
 17
  
  
 7
  
  
 
 17 
 
 13
 6 
   
 11
 35 
   
 6
  
   
 11
  
  
 
 32 
 12
  
  
 7
 11 
   
 8
  
    
 
 4 
 4
 30 
  
 
 12
  
   
 22
  
     
 11
 16 
   
 5
  
    
 
 11
  
  
 
 17 
 
 8
 4 
   
 12
  
    
 7
  
  
 
 3 
 
  
 14
 4 
  
 3
  
  
 
 16 
 
 17
  
  
 
 11 
 
 16 
 
 6
 3 
   
 
 14
  
   
 6
  
   
 
 17 
 
 20
  
   
 6
  
    
 
 8
  
  
 
 17 
  
 9
  
    
 9
 24 
  
 10
  
  
 
 37 
 
  
 14
  
    
 13
 23 
   
 11
 6 
  
 
 3 
 
 11
  
   
 
 
 4 
 9
 17 
   
 9
  
   
 15
  
    
 
 17 
 10
  
  
 
 16 
 9
  
  
 
 24 
  
 15
 4 
  
 
 12 
 9
 24 
  
 9
  
  
 
 18 
 12
  
  
 20
  
   
 
 3 
 11
 24 
  
 13
  
     
 10
  
  
 11
 23 
  
 
 
 16 
 19
 4 
     
 9
 3 
      
 11
  
   
 
 7 
 28
  
     
 
 3 
 10
 4 
     
 
 3 
 
 4 
 13
 16 
    
 10
  
   
 19
  
       
 31
  
       
     
 3
  
      
 21
  
    
 9
  
  
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 447
   
 
 29 
 
 4 
 
 
 11 
 
 17 
  
 
 4 
 
 3 
 
 16 
  
 
 16 
 
 3 
 
 35 
  
  
 10
 6 
  
 11
 4 
   
 12
 17 
   
 
 23 
 14
  
     
 
 27
  
      
 28
 7 
     
 17
 17 
   
 
 16 
 
 4 
 
 6
  
  
 5
 17 
  
 9
 24 
    
 17
 18 
   
 17
 6 
   
 
 20
  
   
 10
 11 
     
 20
 25 
   
 20
  
    
   
 11
  
  
 13
 17 
   
 17
  
    
 11
 3 
  
 
 29 
 
 6 
    
 19
  
     
 4
  
   
 3
 16 
  
 7
  
  
 
 
 16 
 
 4 
 
 9
 11 
     
 3
 3 
  
 10
 10 
   
 11
  
  
 8
  
  
 6
 7 
  
 
 16 
 
 11 
 
 11
  
  
 10
 17 
  
 
 4 
 
 10 
 8
 24 
  
 18
  
    
 10
 16 
  
 
 17 
 17
  
    
 24
 16 
     
  
 30
 30 
      
 
 15 
 
 4 
 31
  
      
 
 4 
 
 17 
 
 23
 11 
    
 17
 17 
     
 10
  
  
 19
 10 
    
 12
  
    
 10
 4 
  
 4
 30 
     
 4
 17 
  
 10
  
  
 13
  
   
 9
 23 
  
 9
  
     
 12
 13 
      
 9
  
  
 12
 30 
   
 14
  
    
 19
 22 
   
 
 17 
   
 
 
 4 
 8
 17 
   
 
 17 
 11
 6 
   
 10
  
  
 13
 11 
  
 
 11 
 
 24 
 
 25
  
    
 18
  
     
 10
 4 
   
 19
 17 
    
 20
  
   
 
 16 
 11
 17 
  
 
 17 
 
 4 
 11
 16 
  
 9
 3 
  
 10
 16 
   
  
 21
  
   
 23
  
     
 30
  
       
  
 24
  
    
 17
  
    
 6
  
  
 14
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 221
  
 
 30 
 
 23 
 
 
 8 
 
 3 
 
 17 
   
 
 4 
 
 3 
   
 
 16 
 
 4 
  
 
 12
  
  
 12
 16 
     
 3
 23 
   
 
 29 
 12
 3 
    
 
 37
  
       
 10
 3 
   
 19
 17 
      
 
 18
 21 
      
 10
  
  
 
 35 
 16
  
    
 
 22 
 
 4 
 
 11
  
  
 
 27 
    
 18
  
   
 14
 16 
  
 
 23 
 4
  
   
 24
  
     
 
 16 
 
 4 
  
 14
  
  
 17
 11 
  
 5
 16 
   
 13
  
    
 12
 23 
    
 14
 7 
   
 14
 4 
     
 
 6
  
  
 14
 4 
    
 13
  
  
 32
  
     
 
 29 
 
 
 
 3 
 14
 29 
      
 9
 17 
  
 4
 17 
   
 13
  
   
 28
  
       
 10
 3 
  
 10
 3 
    
 12
  
  
 
 4 
 7
  
  
 
 23 
   
 10
 30 
  
 10
 18 
    
 
 7 
 
 17 
 9
 16 
  
 
 12
  
    
 8
 17 
  
 3
 26 
    
 27
  
     
 
 8
  
  
 
 4 
 15
 7 
  
 11
  
    
 
 16 
 13
 4 
   
 
 42 
 
  
 28
  
     
 9
 4 
   
 10
  
   
 4
  
  
 
 24 
  
 6
 3 
   
 18
 10 
     
 12
  
   
 17
  
   
 
 6
  
  
 3
  
  
 11
 17 
  
 
 7 
 
 3 
    
 19
  
   
 
 8
  
   
 11
 4 
  
 11
  
      
 
 6 
 
 16 
 12
 6 
  
   
 
 16 
 15
 3 
   
 
 17 
 3
 4 
   
 
 16 
 20
 3 
     
  
 15
  
    
 11
  
    
 27
  
       
  
 8
  
    
 12
  
    
 11
  
   
 9
  
   
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9