idnr: 1026
   
 
 35 
 
 4 
  
 
 16 
 
 23 
     
 
 17 
 
 23 
    
  
 11
 7 
  
 
 17 
 16
  
     
 
 3 
 17
 16 
      
 
 20
  
    
 17
 4 
  
 
 3 
 
 24
 23 
    
 
 28 
 
 12 
  
 
 9
  
  
 9
  
  
 8
 17 
  
 18
 16 
   
 24
  
   
 
 35 
 
 15 
 
 6
  
  
 
 16 
 12
  
  
 10
 3 
   
 
 3 
  
 17
  
    
  
 16
  
  
 
 17 
 9
  
  
 16
 23 
   
 
 15 
 
 16
 17 
    
   
 9
 6 
  
 
 29 
 14
 3 
   
 7
  
  
 17
 16 
  
 14
 4 
  
  
 22
  
     
 8
  
   
 19
 4 
   
 13
  
   
 
 
 16 
 7
 3 
  
 10
 3 
  
 10
  
  
 13
  
    
 9
  
   
 12
  
   
 7
  
  
 
 16 
   
 3
  
  
 
 30 
 
 3 
  
 
 3 
 
 16 
 9
  
   
 12
  
   
 
 16 
   
 15
  
    
 10
 24 
  
 
 
 15 
 
 34 
 
 16 
  
 10
 3 
   
 
 24 
 
 23 
 
 8
 3 
  
 17
 11 
   
 22
  
    
 15
 16 
   
 13
  
  
 8
  
  
 8
 3 
    
 15
  
   
 13
 29 
   
 
 3 
 15
  
  
 23
 3 
       
 13
  
  
 15
 24 
  
 5
  
  
 13
 7 
   
 
 17 
 3
  
  
 
 16 
  
 27
  
      
 7
  
   
 10
 16 
  
 
 16 
 6
  
  
 
 24 
 
 17
  
    
 
 23 
 
 
 16 
 14
 4 
   
 16
 6 
  
 
 4 
 14
  
   
  
 24
  
   
 12
 3 
   
 12
  
  
 10
 17 
  
 9
 3 
   
    
 21
  
      
 9
  
  
 17
  
     
    
 7
  
      
 11
  
   
 5
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 766
  
 
 16 
 
 16 
 
 
 3 
 
 7 
        
 
 3 
 
 16 
 
 17 
  
 
 9
  
  
 5
 17 
     
 
 4 
 
 16 
 
 3 
 
 17
 6 
   
 
 6 
 
 
 24
  
     
 
 17 
 
 10
 37 
   
 23
 17 
     
 
 4 
  
 12
 17 
  
 11
  
  
 29
 6 
      
 
 30 
 
 5
 23 
  
 
 14
  
  
 
 11 
 
 13
  
     
 16
  
   
 13
 4 
   
 
 18
  
   
 
 17 
 
 4 
 3
  
      
 15
  
     
   
 13
 7 
   
 12
  
  
 
 24 
 
 
 16 
 
 9 
 20
 6 
     
  
 15
 35 
     
 13
  
  
 21
  
    
 
 29 
 
 3 
 
 34 
 
 23 
 
 6
  
  
 
 29 
 
 7 
  
 11
  
  
 10
  
   
 18
 6 
    
 
 16
 9 
      
 17
  
   
 36
  
       
 8
  
  
 13
 4 
  
 
 24 
 
 23 
  
 
 6 
 
 37 
  
 10
  
  
 17
 6 
  
 39
  
       
 
 3 
 11
  
    
 17
  
     
 19
  
    
 18
 11 
   
 5
  
    
 
 16 
 
 4 
 9
 7 
   
   
 
 23 
 19
 4 
    
 10
  
  
 
 23 
 13
  
      
  
 17
  
       
 13
  
  
 14
  
   
 
 35 
 
 16 
 
 
 
 17 
 12
 11 
   
 
 23 
 
 3 
  
 7
  
  
 
 16 
 
 15
  
    
 17
  
   
 11
  
   
 
 4 
 
 16 
 19
 3 
   
 
 7 
 
 13
 17 
   
 10
  
  
 
 4 
 
 16 
 30
 3 
      
 10
  
  
 17
 4 
  
 
 4 
 
 
 26
  
     
 12
  
     
 24
  
      
  
 10
  
          
 5
  
  
 9
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 62
  
 
 37 
 
 16 
 
 3 
   
 
 17 
 
 4 
    
 
 34 
 
 3 
    
 
 10
  
    
 
 24 
 10
 7 
  
 
 17 
 
 4 
 
 7
  
  
 
 30 
 
 
 4 
 
 16 
 
 15
 6 
   
 32
 11 
       
 18
 6 
   
 12
 17 
  
 12
  
   
 13
  
    
 11
  
  
 11
  
  
 25
 4 
    
 4
  
   
 12
 17 
       
 24
 9 
       
 6
  
  
 9
 3 
  
 
 7 
    
 23
 17 
        
 
 25
  
     
 
 27 
 
 
 6 
 10
 16 
  
 
 4 
  
 
 3 
 
 34 
  
 
 9
  
  
 
 4 
 7
 17 
  
 21
  
     
 
 7 
 10
 17 
  
 
 29 
 
  
 
 10 
 21
 34 
    
 12
 3 
   
 31
  
      
 
 17 
 
 21
 3 
    
 8
 7 
     
 
 3 
 10
 30 
  
 22
  
   
 7
  
    
 15
 4 
     
 11
 24 
   
 
 3 
 19
 16 
   
 13
  
   
 4
 17 
  
 
 17 
  
 18
 4 
   
 22
 6 
     
 
 31
  
      
 
 23 
 12
 16 
  
 21
  
    
 
 3 
 
 41 
 
  
 14
  
   
 31
  
     
 7
  
  
 
 26 
 8
 16 
   
    
 
 30 
 
 4 
 
 34 
 17
 6 
     
 25
  
     
 
 24 
   
 28
 3 
         
 
 23 
 16
 20 
  
 10
  
  
 
 
 16 
 23
 4 
      
 
 17 
 
 16 
 
 24
  
    
 16
  
  
 19
  
    
 10
 4 
  
 17
  
  
 
 3 
 19
 4 
   
 
 4 
 14
 17 
  
 10
  
  
 11
  
    
 32
  
      
 19
  
    
    
 9
  
     
 3
  
    
 13
  
    
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 2643
            
 
 3 
 
 16 
      
   
 
 3 
 
 35 
 
 
 16 
 
 7 
  
 
 4 
 10
 41 
   
 
 17 
 
 39 
   
 
 
 17 
 11
 4 
  
 8
  
  
 
 3 
 14
 4 
    
 11
  
  
 
 6 
  
 21
  
    
 25
 17 
      
 
 4 
 
 20
  
   
 
 17 
 
 16 
 9
  
  
 16
 4 
  
 6
 16 
   
 12
 6 
    
 25
 17 
    
 
 
 3 
 22
 16 
    
 
 24 
 
 11
  
    
 30
  
     
 18
  
    
 17
  
  
 
 17 
 7
 4 
    
 10
  
  
 
 17 
 
 3 
 
 4 
 9
  
  
 
 16 
 
 3 
 
 28
 23 
     
 
 3 
  
 15
 30 
    
 
 
 17 
 10
 4 
  
 24
 30 
    
 3
  
  
 
 16 
 27
  
     
 35
  
      
 
 16 
   
 9
  
  
 14
 6 
   
 
 4 
 
 17 
 10
  
   
 24
 37 
   
 
 16 
   
 18
  
   
 
 4 
 9
 16 
  
 
 
 16 
 
 4 
 13
 17 
  
 16
  
  
 
 28 
 
 
 4 
 
 16 
 30
 23 
      
 29
  
      
 14
  
  
 20
 6 
    
 12
  
  
 
 17 
 
 16 
 21
  
    
 
 16 
  
 26
  
     
 
 17 
 
 
 17 
 17
 4 
  
 
 
 17 
 
 4 
 16
 6 
    
 7
 16 
   
 14
  
  
 21
 16 
    
 26
  
      
 11
  
   
 
 17 
 
 4 
 23
 6 
    
 
 4 
 
 16 
 15
  
    
 
 16 
 
 10
  
  
 14
 3 
   
 12
 17 
  
 12
 17 
  
  
 17
  
    
 
 4 
 30
 16 
      
 21
  
    
   
 11
  
  
 13
  
     
 9
  
  
 10
  
    
      
 10
  
             
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9