idnr: 153
  
 
 4 
 
 16 
  
 
 23 
 
 16 
      
 
 17 
 
 4 
 
 16 
   
 
 17 
 
 6 
   
 
 10
  
  
 
 16 
 17
  
    
 
 21 
 
 4 
 
 19
  
   
 
 16 
 
 11
  
     
 
 17
  
   
 16
 16 
   
 10
  
  
 
 17 
 25
 19 
    
 
 7 
 9
  
  
 
 34 
  
  
 
 28 
 17
 4 
     
 25
 10 
      
 10
  
  
 
 6 
 7
  
  
 
 17 
 
 
 12
  
  
 11
  
  
 
 4 
 9
 17 
  
 17
  
  
 
 3 
  
 3
  
   
 17
  
   
 
 6
 3 
   
 15
  
      
 5
  
  
 
 23 
 
 6
  
  
 
 6 
 15
 3 
   
 6
  
    
 
 4 
 12
 17 
   
 
 4 
 
 3 
 
 9
  
  
 
 4 
 
 14
  
      
 3
  
  
 
 16 
 12
  
  
 
 7 
 8
 3 
   
 
 17 
 
 7
 24 
  
 
 29 
 
 12
 22 
     
 
 15
  
  
 15
 17 
    
 11
  
   
 25
 6 
    
 8
 4 
      
 
 
 16 
 17
 4 
  
 
 17 
 3
 11 
  
 
 3 
 
 23 
 17
 6 
   
 
 17 
 15
  
   
 
 3 
 
 
 15 
 
 16 
 
 12
  
  
 21
 15 
    
 13
 28 
   
 19
 16 
   
 19
 17 
    
 13
 23 
   
 11
  
   
 11
 7 
  
 27
 17 
      
 20
  
   
 
 4 
 23
 29 
     
  
 3
  
  
 15
  
   
 16
 17 
   
 
 3 
 
 6 
 19
 23 
    
 11
  
    
  
 5
 17 
  
 23
 4 
    
 
 16 
 
 9
 23 
   
 16
 16 
   
 8
 3 
  
 
 17 
 
 4 
 
 19
  
    
 
 24 
 18
 17 
   
 29
 7 
      
 10
 24 
  
 13
 4 
   
 
 10
  
  
 27
  
    
 21
  
   
 17
 17 
   
 17
 3 
    
 9
 3 
  
     
 19
 8 
   
 
 16 
 18
 9 
   
 
 3 
 
 16 
 8
  
  
 
 4 
 3
 16 
  
 
 20 
 
   
 
 27 
 11
 4 
  
 16
  
    
 17
  
   
 19
 11 
    
 5
  
  
 
 16 
  
 6
  
   
 
 6 
 
 9
  
  
 
 16 
 
 14
  
   
 
 16 
 12
 17 
   
 10
  
  
  
 17
 17 
    
 
 24 
 
 13
  
  
 
 7 
  
 19
  
   
 
 34 
  
 13
 17 
  
 
 16
  
   
 11
  
    
 13
  
  
 
 17 
 
 27
 6 
    
 
 16 
 15
  
   
 
 14
  
  
 
 23 
 8
  
  
 
 3 
  
 11
  
  
 3
 16 
   
 16
  
  
 11
 3 
   
  
 11
  
  
 
 3 
 9
  
  
 
 17 
 
 4 
 21
 16 
      
 12
 4 
   
 
 17 
 
 4 
 
   
 10
  
   
 19
  
     
 8
  
   
 11
  
  
 13
  
    
   
 8
  
    
 20
  
        
 10
  
   
 10
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 322
          
 
 16 
 
 4 
      
 
 4 
 
 16 
 
 
 22 
 
 17 
  
    
 
 11 
 
 16 
  
 
 4 
 10
 6 
   
 
 17 
 
 3 
 
 
 7 
 10
 4 
  
 11
 24 
    
   
 8
 3 
  
 
 17 
 15
  
    
 10
  
  
 34
 29 
       
 
 23 
 
 23 
  
 22
  
    
 4
 4 
  
 
 29 
 
 22
  
     
 
 11 
 16
 31 
  
 12
  
  
  
 3
  
  
 12
 3 
  
 6
 16 
  
 
 17 
 
 4 
 
 6
 7 
  
 19
  
    
 9
 7 
  
   
 6
  
  
 8
 17 
  
 18
 3 
   
 9
  
   
 9
  
  
 13
  
    
    
 10
  
  
 29
 24 
     
 13
 6 
   
 13
  
  
 16
 23 
    
    
 
 4 
 13
 16 
  
 10
 17 
  
 
 29 
 3
 16 
   
 
 3 
 17
 16 
   
 12
 23 
   
  
 
 21 
 10
 3 
  
 9
  
   
 19
  
   
 
 3 
 10
  
  
 16
 17 
      
 
 16
  
    
 15
 7 
  
 
 35 
 21
 4 
    
 18
 17 
   
 14
 16 
  
 
 3 
  
 
 8
 23 
   
 9
  
  
 18
 23 
    
 9
  
  
 
 15 
 15
  
  
 9
 8 
  
 
 31 
 
 9
  
   
 
 16 
 31
 7 
        
 14
  
  
 
 23 
 12
  
  
 10
 3 
  
 
 24 
 8
  
  
 14
  
   
 13
  
       
 11
  
   
 5
 24 
  
 8
  
  
 13
  
  
 9
 3 
  
 
 3 
 17
  
  
 
 3 
   
 
 22 
 12
 16 
  
 11
 15 
   
 16
  
  
 
 5
  
  
 3
 23 
  
 
 16 
 7
  
  
 
 17 
 
 29
  
        
 10
 16 
  
  
 10
  
  
 8
 7 
  
 
 16 
 9
 3 
  
 
 23 
 12
 4 
   
 13
 17 
  
 
 3 
 13
 4 
   
   
 9
  
  
 17
 30 
   
 27
  
     
 10
  
  
 19
  
     
  
 
 16 
 19
 24 
   
 11
 25 
   
 16
 6 
   
 
 11 
 13
 4 
  
 4
 4 
     
 
 8
  
  
 17
 22 
     
 10
 10 
  
 
 3 
 4
 17 
  
 4
 16 
  
 
 16 
    
 
 12
 7 
   
 11
  
   
 6
  
  
 23
  
     
 12
 16 
  
 
 20 
   
 20
  
    
 16
 23 
   
 5
 7 
  
 16
  
   
 16
 23 
  
 16
 17 
  
 
 17 
  
 6
  
  
 17
  
    
 3
 17 
  
 
 17 
 
 16 
 
 10
  
  
 15
 3 
  
 10
 4 
    
 5
  
  
 15
 3 
  
 
 4 
 28
 16 
      
 
 4 
 8
 17 
  
 27
  
      
  
 32
  
       
 17
  
  
 21
  
     
 4
  
     
  
 7
  
  
 10
  
       
 9
  
           
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 604
  
 
 16 
 
 4 
   
 
 17 
 
 6 
 
 
 16 
 
 17 
   
 
 4 
 
 21 
        
 
 3
  
   
 
 29 
 10
 3 
  
 15
  
  
 
 3 
 
 16 
 11
  
   
 
 21 
 
 16 
 
 3 
 
 32 
 
 16 
  
 
 4
 6 
  
 20
  
    
 19
 23 
    
 10
  
  
 23
 17 
       
 4
  
   
 10
 24 
  
 11
  
   
 11
 16 
   
 34
  
         
 6
  
  
 12
 10 
  
 
 16 
 
 15
  
   
 
 35 
 
 17 
 
 13
  
   
 
 17 
 7
  
    
 35
  
      
 
 4 
 27
  
     
 
 3 
  
 14
  
  
 14
  
  
 
 16 
 
 4 
  
 12
 11 
  
 10
  
  
 
 35 
 
 20
  
    
 
 16 
 
 12
 19 
  
 14
  
    
 
 4
 17 
   
 
 23 
 8
 10 
  
 
 17 
 15
  
  
 9
  
  
 7
 16 
  
 
 6 
 
 3 
 
 12
  
  
 18
  
   
 12
  
  
 11
  
  
 7
  
  
 
 16 
 19
  
   
 3
 17 
  
 
 16 
   
 9
  
  
 
 38 
 7
  
  
 12
 17 
   
 12
  
  
 
 4 
 34
  
      
 
 30 
  
 
 10
  
  
 26
 4 
     
 
 10 
 
 16 
 12
 4 
  
 
 10 
 17
  
   
 14
  
  
 
 7 
 
 17 
  
 10
 6 
  
 20
  
   
 12
 3 
   
 5
  
  
 
 16 
    
 19
  
   
 
 10
 17 
     
 25
  
     
 
 17 
 9
 3 
  
 
 21 
   
 17
 3 
   
 18
  
       
 4
  
  
 
 16 
 26
  
     
 
 16 
 
 12 
 9
  
    
 12
  
   
 
 4 
 
 
 6 
 
 16 
 
 19 
 8
  
  
 12
 4 
   
 10
  
   
 3
 24 
  
 
 17 
 
  
 10
  
  
 10
 3 
   
 
 17 
 10
  
  
 
 34 
  
 25
 4 
    
 9
  
  
 
 17 
   
 27
  
      
 
 4 
 11
  
  
 
 29 
 7
  
  
 9
  
   
 9
 15 
  
 
 
 17 
 
 4 
 
 3
  
  
 18
 21 
   
 
 17 
 16
  
  
 3
  
  
 15
 16 
  
 22
  
   
 10
  
  
 
 34 
 
 15 
 
 8
 4 
  
 12
  
  
 11
 16 
   
 12
  
  
 
 17 
 
 10
 8 
   
 16
  
    
 3
  
    
 26
  
    
 
 35 
 
 7 
 16
  
  
 5
 29 
  
 
 35 
 
 24 
  
 13
  
  
 8
  
  
 
 17 
 
 30 
 
 26
  
      
 33
  
      
  
 9
  
  
 
 17 
 18
 4 
     
 
 4 
 16
 17 
   
 
 23 
 
 10
 3 
  
 14
  
  
  
 39
  
       
 
 3 
 9
  
  
 19
 16 
   
 7
 16 
   
 17
 3 
  
  
 28
  
     
 9
  
  
 24
  
    
 25
  
    
 10
  
   
        
 10
  
    
 17
  
  
 17
  
    
 8
  
   
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1447
  
 
 4 
 
 17 
 
 
 30 
 
 3 
 
 17 
 
 
 35 
 
 4 
 
 23 
    
 
 17 
 
 16 
 
 3 
      
 
 12
  
  
 16
 4 
   
 17
  
      
 11
  
    
 
 4 
 
 16 
 
 7 
  
 
 29
  
      
 18
 15 
   
 
 16 
  
 17
 17 
   
 7
  
     
 
 
 16 
 
 4 
 9
 10 
  
 
 3 
 6
  
  
 15
  
  
 
 3 
 11
  
    
 11
  
     
 16
  
   
 10
  
  
 8
 7 
   
 11
  
  
 9
 17 
  
 
 17 
  
 4
 23 
    
 11
  
   
 
 16 
 15
  
    
 
 24 
 
 16 
 9
  
  
 13
 4 
  
 
 10 
 10
  
     
  
 10
 24 
  
 
 4 
 7
  
  
 16
 6 
  
 
 10 
 10
 16 
  
 13
 3 
  
 9
 16 
     
 
 19
 16 
    
 34
 16 
       
 5
 17 
  
 17
 3 
       
 16
  
  
 
 3 
 12
 23 
  
 
 18 
 12
 34 
  
 20
 17 
   
 15
 11 
      
 
 4 
 
 31 
 
 23
  
    
 20
 16 
    
 9
  
  
 13
  
  
 3
 4 
    
 8
 24 
   
 
 
 15 
 18
 36 
   
 15
  
  
 
 17 
 12
  
   
 3
 17 
  
 
 38 
 
 
 3 
 20
 17 
   
 
 12 
 14
  
  
 16
  
  
 11
  
      
 21
  
    
 17
 15 
   
 3
  
  
 12
  
   
 
 23 
 
 16 
 21
 3 
   
 
 13 
 
 16 
 
 12
  
  
 30
 16 
     
 7
  
  
 6
  
  
 23
  
     
 11
 4 
     
 22
  
    
 
 17 
 
 7 
 5
  
  
 7
  
  
 17
 4 
   
 18
  
     
 
 10 
 
 16 
 12
  
   
 10
  
  
 12
 3 
  
 
 20
  
     
 
 27 
 7
 16 
  
 
 17 
 10
  
   
 6
 24 
  
 11
 3 
   
 
 21 
 
 17 
 
 4
  
    
 15
 4 
  
 10
 3 
  
 9
 16 
  
 18
 7 
    
 21
 16 
    
     
 21
 23 
    
 20
 4 
   
 11
 17 
  
 
 15 
 9
 6 
  
 
 4 
 17
 30 
  
    
 17
 18 
   
 4
 16 
  
 34
 16 
       
 25
  
     
   
 7
  
  
 12
  
  
 10
 21 
  
 
 3 
 10
  
  
 7
 35 
  
 
 17 
 10
  
  
 
 17 
 
 3 
   
 10
 10 
   
 14
  
  
 8
 17 
  
 
 16 
 
 20
  
    
 
 13 
 15
  
   
  
 4
  
  
 
 16 
  
 16
  
  
 11
  
  
 
 6 
 12
  
  
 13
  
  
 19
 17 
   
  
 15
  
    
 
 16 
 14
 4 
   
 9
  
  
 10
 3 
  
 
 3 
 10
 17 
  
 
 16 
 
 3 
 
  
 22
  
   
 11
  
      
 9
  
   
 33
  
       
      
 12
  
      
 10
  
   
 12
  
   
 10
  
   
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9