idnr: 1757
  
 
 11 
 
 29 
 
 16 
 
 15
  
   
 
 22
 17 
   
 17
  
    
 19
  
    
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 2271
 
 
 17 
 
 23 
  
 14
  
  
 
 7 
 
 21
  
   
 
 17 
 
 19
  
   
  
 10
  
  
Vanskelighetsgrad: Lett
Lovlige tall: 1-9
idnr: 769
  
 
 25 
 
 16 
 
 
 16
 6 
  
 
 13 
 27
  
    
 13
  
    
 
 4
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1572
 
 
 6 
 
 25 
 
 15 
 
 20
  
    
 8
  
   
 
 7 
 
 19
  
   
 
 6
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9