idnr: 2712
   
 
 6 
 
 16 
  
 8
 7 
  
 
 14
 16 
   
 12
  
    
 11
  
    
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 869
  
 
 18 
 
 25 
 
 
 5
 8 
  
 
 12 
 30
  
    
 11
  
    
 
 17
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 4427
 
 
 17 
 
 7 
  
 13
  
  
 
 24 
 
 19
  
   
 
 3 
 
 11
  
   
  
 8
  
  
Vanskelighetsgrad: Lett
Lovlige tall: 1-9
idnr: 610
 
 
 11 
 
 26 
 
 13 
 
 20
  
    
 6
  
   
 
 4 
 
 19
  
   
 
 9
  
   
Vanskelighetsgrad: Lett
Lovlige tall: 1-9