idnr: 4870
   
 
 7 
 
 23 
 
 
 24 
 12
 7 
  
 22
  
    
 16
  
    
 11
  
    
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 4608
  
 
 10 
 
 29 
 
 
 6
 4 
  
 
 17 
 21
  
    
 20
  
    
 
 13
  
   
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 51
  
 
 26 
 
 14 
 
 
 3
 4 
  
 
 9 
 27
  
    
 13
  
    
 
 10
  
   
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 3556
 
 
 3 
 
 11 
 
 29 
 
 11
  
    
 9
  
   
 
 17 
 
 22
  
   
 
 18
  
   
Vanskelighetsgrad: Lett
Lovlige tall: 1-9