idnr: 3032
   
 
 11 
 
 17 
 
 3 
  
 12
  
   
 
 
 4 
 14
 17 
   
 12
  
     
 14
  
     
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 4572
    
 
 6 
 
 17 
  
 
 7 
 10
 17 
  
 
 21
 17 
    
 22
  
     
 11
  
     
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1742
 
 
 12 
 
 7 
   
 13
  
  
 
 14 
 
 13 
 
 13
  
    
 
 8 
 
 17
  
    
   
 11
  
  
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 2210
 
 
 3 
 
 17 
 
 11 
  
 14
  
     
 11
  
   
 
 4 
 
 17 
  
 13
  
   
  
 14
  
   
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9