idnr: 1943
  
 
 10 
 
 24 
 
 
 11 
 
 17 
 
 10
  
  
 12
 24 
  
 
 27
 16 
     
 30
  
      
 13
  
  
 10
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 4432
 
 
 16 
 
 30 
 
 
 7 
 
 29 
 
 17
  
  
 11
 23 
   
 30
  
     
 
 16 
 
 32
  
     
 
 15
  
  
 16
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 170
 
 
 13 
 
 14 
 
 10 
   
 21
  
   
 
 9 
  
 13
  
    
 
 3 
 
 6 
  
 11
  
    
   
 10
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 3576
 
 
 17 
 
 16 
 
 29 
 
 10 
  
 23
  
      
 25
  
    
 
 4 
 
 3 
  
 14
  
    
  
 17
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9