idnr: 3892
   
 
 17 
 
 10 
 
 
 
 17 
 11
 11 
   
 20
  
    
 
 4 
 12
  
  
 4
 16 
  
 
 19
  
    
 
 9
  
    
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 2939
   
 
 16 
 
 10 
 
 11 
 
 
 30 
 13
 11 
   
 20
  
     
 12
  
  
 3
 16 
  
 27
  
     
 19
  
     
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 2026
   
 
 3 
 
 30 
 
 
 
 23 
 9
 29 
  
 
 7 
 29
  
     
 14
  
  
 11
 4 
  
 23
  
     
 
 10
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 4770
   
 
 17 
 
 29 
 
 6 
  
 16
 11 
   
 
 21
 24 
    
 13
  
  
 11
 4 
  
 18
  
     
 12
  
     
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9