idnr: 2045
  
 
 35 
 
 3 
   
 
 7
  
  
 
 3 
 
 15 
 
 24 
 
 24
 7 
     
 8
  
  
 10
 16 
   
 15
  
   
 14
 3 
  
 24
  
      
   
 4
  
   
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 573
 
 
 15 
 
 5 
    
 12
  
  
 
 8 
 
 
 10 
 
 12 
 9
  
   
 8
 10 
  
 
 
 7 
 20
 15 
    
 15
  
    
 
 17 
 
 9 
 15
  
  
 12
  
   
    
 17
  
  
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 3874
  
 
 34 
 
 6 
 
 3 
  
 
 10
  
   
 
 35 
 
 17 
 
 29
  
     
 
 7
 17 
  
 15
 6 
  
 12
  
  
 12
 4 
   
 26
  
      
  
 11
  
    
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 117
   
 
 12 
 
 9 
  
  
 6
  
  
 
 8 
 
 
 
 10 
 9
 19 
   
 
 12 
 17
  
   
 4
 17 
  
 16
  
  
 20
 10 
   
 
 21
  
     
  
 4
  
    
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9