idnr: 1420
  
 
 19 
 
 9 
 
 
 23 
 
 15 
 
 17 
   
 
 12
  
  
 20
 8 
   
 
 9 
  
 
 35
 13 
       
 
 22 
 
 6
  
  
 13
  
  
 
 26 
 6
  
  
 
 9 
 17
  
  
 
 11 
 11
  
  
 
 14 
 7
  
  
 
 8
  
  
 
 5 
 7
 3 
  
 17
 13 
  
  
 35
  
        
   
 12
  
   
 10
  
   
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 237
    
 
 15 
 
 10 
 
 
 13 
 
 16 
  
 
 
 10 
 
 7 
 15
 13 
  
 13
 14 
    
 37
  
          
 22
  
   
 
 30 
 8
  
  
 
 14 
  
  
 11
  
  
 
 6 
 3
  
  
 
 7 
 
 8 
   
 7
 5 
  
 
 15 
 15
 11 
   
  
 37
  
        
  
 9
  
  
 17
  
     
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 3370
  
 
 16 
 
 16 
  
 
 34 
 
 17 
   
 
 9
  
   
 14
  
  
 
 3 
  
 
 13
 17 
   
 17
 16 
   
 
 34 
 
 12
  
   
 11
  
  
 8
  
  
 
 3 
 9
  
  
 
 17 
 12
  
   
 5
  
  
 
 14
  
  
 10
 16 
   
 11
 16 
  
  
 17
  
    
 15
  
   
   
 12
  
   
 16
  
   
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 617
   
 
 6 
 
 16 
    
 
 27 
 
 3 
 
 
 12 
 10
 23 
     
 9
  
  
 10
  
    
 
 12 
  
 8
 9 
  
 13
  
  
 11
 13 
  
 
 5 
 7
 25 
   
 
 37
  
        
 
 14 
 
 12
 10 
   
 4
  
  
 9
 14 
  
 15
  
     
 26
  
    
 4
  
     
 14
  
    
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9