idnr: 1481
   
 
 14 
 
 3 
 
 9 
 
 12 
    
 
 
 17 
 17
 13 
    
 
 14 
 
 19 
  
 44
  
          
 10
  
  
 
 15 
  
 17
  
  
 
 7 
 
 
 12
  
  
 
 8 
  
 8
  
  
 
 11 
  
 9
  
  
 
 16 
 
 10 
 
 5 
 12
 11 
  
  
 38
  
        
    
 17
  
      
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1033
 
 
 10 
 
 20 
 
 
 6 
 
 8 
 
 
 15 
 
 6 
  
 15
  
  
 3
 16 
  
 12
 11 
    
 38
  
          
 
 12
  
  
 
 19 
 3
  
  
 
 14 
  
  
 7
  
  
 
 13 
 11
  
  
 
 8 
 
   
 10
 8 
  
 
 11 
 5
 4 
  
 
 14 
  
 38
  
        
  
 14
  
  
 4
  
  
 11
  
  
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1325
  
 
 36 
 
 14 
    
 
 7 
 
 36 
 
 
 10
  
  
 
 12 
  
 5
  
   
 
 15
 6 
   
 
 10 
 
 9
  
   
 11
  
  
 17
  
  
 
 9 
 11
  
  
 
 13 
 6
  
  
 
 16 
 6
  
  
 
 15 
 10
  
  
 
 6
  
   
 12
  
  
 17
 8 
  
 
 15
  
    
 17
  
    
 
 12
  
     
 3
  
   
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 3360
   
 
 4 
 
 16 
 
 16 
  
 
 24 
 
 4 
 
  
 18
 7 
    
 12
 24 
   
 
 13
 4 
    
 16
 15 
    
 5
  
   
 19
 23 
    
 
 6 
 
 4 
 4
  
  
 24
 7 
    
 3
  
  
  
 13
 17 
    
 
 4 
 4
 17 
  
 
 21
  
   
 17
  
     
 
 9
  
   
 14
  
     
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9