idnr: 3873
   
 
 6 
 
 16 
    
 
 16 
 
 3 
 
 
 
 17 
 9
 3 
  
 
 3 
 
 
 6 
 11
 17 
   
 23
  
     
 18
 29 
     
 12
  
   
 18
  
       
     
 10
 23 
      
    
 17
 3 
  
 
 17 
 
 
 24 
 
 16 
 
 4 
  
 
 3 
 24
 16 
    
 18
 3 
   
 
 18
  
    
 27
  
     
 
 10
  
     
 10
  
    
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1759
  
 
 41 
 
 3 
 
 
 7 
 
 16 
 
 
 24 
 
 6 
  
 
 10
  
  
 8
 4 
  
 8
  
  
 
 41 
 
 
 23
 6 
     
 17
 3 
    
 7
  
  
 3
  
  
 20
 3 
    
 
 24 
 10
  
    
 3
 17 
   
 11
  
  
 8
  
  
 
 6 
 10
 7 
  
 
 23 
 
 4 
 15
  
  
 
 16
  
    
 11
 4 
  
 13
 17 
  
 
 9
  
   
 22
  
      
  
 5
  
  
 10
  
  
 17
  
   
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1375
    
 
 16 
 
 30 
 
 
 17 
 
 4 
   
   
 17
 24 
  
 9
  
  
 
 16 
  
  
 24
 29 
   
 19
 10 
   
 
 11 
 
 
 14
 17 
  
 9
  
   
 14
  
  
 
 17 
 24
  
   
 11
  
  
 
 10 
 
 11
 23 
  
 15
  
  
 
 17 
 
 3
  
  
 15
  
   
 
 17
  
  
 
 3 
 6
 4 
  
 12
 3 
   
  
 13
  
   
 12
  
     
   
 3
  
  
 3
  
     
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 947
 
 
 11 
 
 36 
      
 
 12 
 
 40 
 
 12
  
       
 17
 13 
   
 9
  
  
 
 10 
   
 16
 17 
   
 
 12 
 
 15
  
    
 14
 9 
  
 6
  
  
 
 6
 17 
  
 
 6 
 16
 9 
   
 15
 10 
  
 14
  
  
 8
  
    
 6
  
   
 10
  
  
 6
 11 
    
 17
  
  
 
 11 
 
 17
  
       
 4
  
  
 
 5
  
       
 11
  
  
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9