idnr: 1617
 
 
 6 
 
 7 
 
 
 36 
 
 22 
  
 3
  
  
 16
  
  
 
 32 
 
 4
  
  
 26
 6 
   
 
 4 
 12
  
    
 15
 7 
  
 
 
 23 
 21
 32 
     
 33
  
     
 
 6 
 
 33 
 20
  
  
 16
 22 
    
 
 24
  
   
 12
  
  
  
 20
  
  
 14
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-12
idnr: 3871
 
 
 32 
 
 10 
   
 
 7 
 
 23 
 10
  
    
 12
 15 
  
 15
  
  
 
 15 
 19
  
   
 15
  
   
 6
 22 
   
 
 24
  
    
 
 42 
 
  
 22
 6 
    
 
 32 
 
 4
 23 
  
 23
  
   
 17
  
    
 22
  
  
 15
  
    
 23
  
  
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-12
idnr: 3152
 
 
 10 
 
 42 
 
 22 
 
 
 16 
 
 4 
 
 22 
 24
  
   
 16
  
   
 21
  
   
 17
 41 
   
 13
  
  
 17
 49 
    
 36
  
     
 
 42 
 
 10 
  
 37
  
     
 
 
 4 
 17
 22 
  
 10
 3 
  
 24
  
   
 17
  
   
 25
  
   
 13
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-12
idnr: 44
   
 
 3 
 
 7 
   
 
 
 4 
 3
 22 
   
 
 57 
 
 4 
 10
  
    
 15
 6 
  
 8
  
  
 16
 33 
    
 
 13
  
  
 9
  
   
 
 17
 22 
  
 11
 32 
  
 
 4 
 34
  
    
 14
 22 
  
 16
  
  
 31
  
    
   
 19
  
    
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-12