idnr: 2104
 
 
 30 
 
 4 
 
 
 37 
 
 58 
 
 30 
 
 19
  
  
 38
 3 
    
 49
  
       
  
 17
  
     
   
 20
 58 
    
  
 15
  
  
 
 4 
  
  
 23
 4 
   
 
 30 
 
 3 
 
 44
  
      
 
 21
  
   
 15
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-16
idnr: 1146
   
 
 30 
 
 3 
   
  
 17
 69 
  
 
 44 
  
 
 45
 10 
    
 
 16 
 
 10 
 19
  
   
 19
 30 
   
 13
  
  
 30
 45 
    
 49
  
    
 6
  
  
 31
  
   
 
 31 
 10
 3 
  
  
 35
  
     
   
 17
  
    
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-16
idnr: 151
    
 
 30 
 
 10 
  
 
 
 3 
 
 4 
 16
 31 
  
 
 30 
 
 51
  
       
 20
  
   
 20
 30 
   
   
 17
 58 
    
  
 30
 31 
  
 
 30 
 
 4 
 
 3 
 
 30
  
  
 17
 3 
   
 
 50
  
      
  
 16
  
     
Vanskelighetsgrad: Lett
Lovlige tall: 1-16
idnr: 2170
 
 
 30 
 
 57 
   
 
 6 
 
 4 
 30
  
    
 5
 16 
  
 28
  
  
 
 16 
 6
  
   
 
 20
  
  
 7
 31 
   
 
 37
  
    
 
 57 
 
  
 35
 44 
     
 
 17
 3 
  
 17
  
  
 
 4 
 20
  
    
 18
  
  
 15
  
    
 13
  
  
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-16