idnr: 2593
    
 
 100 
 
 57 
  
   
 27
 4 
    
 
 
 30 
 28
 3 
     
 45
  
       
 17
  
  
 29
 11 
  
 
 31 
 
 4 
  
 11
  
  
 19
 31 
  
  
 44
  
     
  
 34
  
     
  
 17
  
     
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-16
idnr: 13
  
 
 58 
 
 31 
 
 3 
 
 
 45 
 
 3 
 
 32
 7 
   
 16
 11 
  
 56
  
       
 15
  
  
 
 10 
 17
 30 
   
 37
  
     
 
 58 
 
 7 
  
 33
 45 
     
 
 18
 3 
  
 
 4 
 18
 30 
  
 55
  
       
 16
  
  
 32
  
    
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-16
idnr: 229
   
 
 3 
 
 37 
   
 
 
 6 
 4
 44 
     
 23
  
    
 
 44 
  
 18
  
  
 18
 44 
    
 51
  
     
 
 45 
 
 7 
  
 56
  
     
  
 19
  
  
 17
 4 
  
   
 21
  
    
   
 7
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-16
idnr: 1570
 
 
 45 
 
 44 
 
 
 4 
 
 3 
  
 28
  
  
 3
 7 
    
 39
  
       
 31
  
   
 
 30 
   
  
 16
  
  
 
 45 
  
   
 31
  
  
 
 44 
 
 7 
   
 
 4 
 28
 30 
   
  
 48
  
     
  
 19
  
  
 20
  
  
Vanskelighetsgrad: Lett
Lovlige tall: 1-16