idnr: 154
    
 
 39 
 
 57 
  
   
 39
 6 
    
 
 
 57 
 40
 10 
   
 
 73 
 
 25
  
   
 37
  
  
 
 6 
 22
  
    
 18
 7 
  
 20
  
  
 
 57 
 25
  
   
 
 23
  
  
 23
 4 
   
  
 21
  
     
  
 23
  
     
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-20
idnr: 223
 
 
 39 
 
 7 
 
 
 38 
 
 10 
 
 56 
 
 21
  
  
 39
 38 
    
 79
  
       
 
 24
  
  
 23
 38 
   
   
 22
 74 
    
  
 37
 6 
  
 
 3 
 
 56 
 
 
 19
  
  
 22
 39 
  
 
 3 
 
 62
  
      
 
 41
  
   
 18
  
  
Vanskelighetsgrad: Lett
Lovlige tall: 1-20
idnr: 288
 
 
 39 
 
 57 
     
 37
  
  
 
 6 
 
 
 39 
 
 3 
 
 42
  
   
 21
 11 
   
 
 45
  
      
  
 7
  
  
 
 6 
  
  
 
 38 
 3
 3 
  
 
 57 
 
 
 44
  
     
 
 38 
 
 22
  
  
 38
  
   
     
 38
  
  
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-20
idnr: 736
     
 
 4 
 
 15 
 
 74 
   
 
 56 
 24
 21 
   
  
 41
  
     
  
 25
 15 
  
 21
  
  
 
 25
 74 
   
 22
 56 
  
 20
  
  
 28
  
    
 25
  
  
 19
 4 
    
 43
  
       
 26
  
       
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-20