idnr: 624
 
 
 39 
 
 118 
     
 38
  
     
 
 28 
 
 73 
 36
  
  
 
 3 
 
 19
  
  
 
 21
 73 
  
 
 3 
 18
  
  
 36
  
    
 25
 3 
  
 38
  
  
 30
  
    
 35
  
   
 4
  
  
 
 4 
 31
  
    
 8
  
  
     
 5
  
  
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-20
idnr: 725
  
 
 22 
 
 38 
    
 
 21
 56 
  
 
 22 
 
 56 
  
 65
  
     
 
 22 
 
 22
  
  
 30
  
    
 25
  
  
 22
 56 
   
 
 57 
 
 20
  
   
 26
  
  
 
 26
  
   
 22
 39 
  
  
 65
  
     
    
 24
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-20
idnr: 229
     
 
 11 
 
 3 
 
    
 6
 105 
   
 
 
 39 
 
 7 
 22
  
    
 23
  
  
 18
  
  
 
 6 
 
 21
  
  
 23
 11 
   
 
 38 
 
 23
  
   
 21
  
  
  
 19
 38 
  
 22
  
  
 
 35
  
      
 
 25
  
      
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-20
idnr: 334
   
 
 39 
 
 4 
   
  
 21
  
  
 
 56 
  
 
 
 39 
 42
 10 
   
 
 74 
 
 21
  
   
 36
 4 
   
 24
  
  
 40
 57 
   
 
 39 
 
 24
  
   
 38
  
  
 
 22
  
  
 
 3 
 36
 38 
  
  
 40
  
     
   
 19
  
    
Vanskelighetsgrad: Lett
Lovlige tall: 1-20