idnr: 58216
   
 
 3 
 
 17 
 
 
 24 
 
 7 
 
 
 23 
 9
 6 
  
 8
  
  
 20
  
    
 13
 7 
  
 10
  
  
 
 23 
 11
 3 
   
 24
  
     
 
 6 
 
 23 
 
 
 24 
 23
 7 
     
 19
  
   
 
 3 
 11
 17 
  
 10
  
  
 17
  
    
 8
  
  
 10
  
    
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 230656
  
 
 29 
 
 4 
    
 
 5
 3 
  
 
 16 
 
 
 28 
 
 23 
 20
  
    
 7
 7 
  
 3
  
  
 22
 24 
    
 
 14
 23 
  
 14
  
   
 24
  
   
 6
 3 
  
 
 16 
 19
  
    
 11
 3 
  
 9
  
  
 17
  
    
    
 8
  
   
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 130048
 
 
 29 
 
 15 
   
 
 17 
 
 4 
 9
  
   
 
 21 
 12
 24 
  
 12
  
  
 23
  
    
 11
  
  
 11
  
  
 
 34 
 
 8
  
  
 19
 7 
   
 
 29 
 
 8
  
   
 14
  
  
 
 
 4 
 5
 16 
  
 11
  
  
 16
  
    
 16
  
  
 12
  
    
 13
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 176278
   
 
 24 
 
 3 
   
  
 11
 34 
  
 
 17 
  
 
 23
  
    
 
 16 
 
 24 
 
 17
 24 
  
 19
  
   
 15
  
    
 14
  
  
 17
  
  
 
 3 
 
 12
 23 
  
 13
  
   
 7
 4 
   
  
 15
  
     
   
 9
  
    
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9