idnr: 576446
 
 
 16 
 
 3 
 
 
 42 
 
 16 
 
 3 
 
 10
  
  
 17
 29 
    
 32
  
       
  
 10
  
  
 
 10 
  
  
 18
  
     
  
 13
  
     
  
 
 4 
 7
 17 
  
 
 3 
 
 17 
 
 27
  
      
 
 16
  
   
 10
  
  
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 159256
      
 
 3 
 
 16 
     
 8
 23 
  
 
 
 16 
 
 23 
 
 19
 11 
   
 17
  
  
 7
  
  
 
 6 
 
 16
  
  
 14
 23 
   
 
 4 
 
 17
  
   
 3
  
  
 
 
 3 
 11
 4 
  
 4
  
  
 13
  
       
 3
  
       
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 376864
     
 
 17 
 
 34 
 
   
 
 24 
 15
 3 
   
  
 25
  
    
 
 24 
 
 
 24 
 8
 35 
  
 17
  
  
 22
  
    
 12
 7 
  
 16
  
   
 17
 4 
   
 15
  
  
 5
 4 
    
 
 12
  
      
 
 12
  
      
Vanskelighetsgrad: Lett
Lovlige tall: 1-9
idnr: 145082
   
 
 4 
 
 16 
 
 
 7 
 
 23 
  
 8
 24 
  
 9
  
  
 
 20
 3 
   
 10
 6 
  
 9
  
  
 
 7 
 12
 16 
   
 22
  
     
 
 6 
 
 16 
 
 
 24 
 25
 7 
     
 13
  
   
 
 3 
 11
 16 
  
 9
  
  
 12
  
    
 10
  
  
 8
  
    
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9