idnr: 594449
  
 
 39 
 
 4 
 
 37 
   
 
 16
  
      
 
 11
 16 
   
 
 16 
 
 39 
 
 16
  
  
 18
  
    
 17
  
  
 16
 16 
   
 
 4 
 
 16
  
   
 11
  
  
 
 20
  
   
 10
 16 
  
   
 17
  
    
   
 19
  
    
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 561570
  
 
 4 
 
 3 
    
 
 3
  
  
 
 31 
 
 
 29 
 
 10 
 
 9
  
   
 13
 17 
  
 
 
 12 
 
 30 
 27
  
    
 15
  
  
 19
 16 
    
 18
  
    
 8
  
  
 24
  
    
 
 16 
 
 4 
 
 8
  
  
 20
  
    
    
 8
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 152396
  
 
 15 
 
 16 
 
 
 34 
 
 4 
 
 17 
 
 9
  
  
 14
 3 
   
 
 33
 16 
      
 12
  
  
 11
 35 
  
 
 15 
 
 16
  
   
 11
  
  
 
 16 
 
 13
  
  
 17
 16 
   
 
 
 4 
 15
 3 
  
 10
 17 
  
 29
  
       
 10
  
   
 11
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 3738
  
 
 19 
 
 5 
  
 
 17 
 
 9 
 
 10
 18 
  
 
 11 
 10
 15 
  
 32
  
       
 16
  
  
 12
  
  
 
 29 
 
 7
  
  
 
 13 
 5
  
  
 
 14 
 
 7
  
  
 
 8 
 16
  
  
 
 
 8 
 11
 16 
  
 8
 11 
  
 35
  
       
 9
  
   
 15
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9