idnr: 226155
  
 
 35 
 
 3 
 
 
 29 
 
 17 
 
 
 11
  
  
 17
 21 
   
 
 24
 3 
      
 8
  
  
 14
  
  
 
 16 
 
 7
  
  
 11
 29 
   
 
 17 
 
 15
  
   
 13
  
  
  
 11
 3 
  
 10
 4 
  
 
 20
  
      
 
 9
  
  
 7
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 336243
 
 
 3 
 
 16 
 
 15 
    
 16
  
       
 12
  
   
 
 30 
 
 
 7 
 
 16 
  
 12
 24 
  
 9
 15 
  
 
 30
 4 
      
 25
  
       
 8
  
  
 12
  
  
 
 16 
 
 3 
    
 12
  
   
    
 13
  
   
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 413809
   
 
 17 
 
 23 
   
 
 
 3 
 17
 34 
     
 25
  
    
 
 6 
 
 34 
 
 8
  
  
 19
 6 
    
 
 9
  
  
 9
  
   
 
 7
  
  
 11
 7 
  
 
 17 
 
 12
  
   
 14
 17 
  
   
 22
  
    
   
 11
  
    
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 541308
  
 
 30 
 
 6 
  
 
 24 
 
 16 
 
 10
  
   
 16
 6 
  
 
 11
 4 
  
 17
 19 
   
 26
  
       
 10
  
  
 9
 18 
  
 
 29 
 
 4 
  
 13
 22 
  
 10
 7 
  
 
 23
 17 
      
 22
  
   
 10
  
   
 17
  
   
 8
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9