idnr: 207892
  
 
 39 
 
 16 
 
 
 35 
 
 40 
 
 3 
 
 11
 16 
  
 11
 4 
   
 39
  
       
 8
  
  
 14
 15 
    
 
 5
  
  
 12
  
   
 
 7
  
  
 16
 3 
  
 
 4 
 
 10
 4 
   
 8
 17 
  
 32
  
       
 13
  
   
 10
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 71049
    
 
 42 
 
 4 
  
  
 
 3 
 9
 11 
  
 
 4 
 
 17 
 
 27
  
      
 
 7
  
   
 9
 29 
  
  
 18
  
     
 
 
 17 
 8
 3 
   
 
 3 
 
 10
  
  
 19
 16 
    
 32
  
       
  
 10
  
     
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 469922
 
 
 16 
 
 24 
 
 
 17 
 
 3 
  
 17
  
  
 9
  
  
 
 24 
 
 16
  
  
 19
 6 
   
 
 17 
 
 9
  
  
 
 3 
 16
 23 
  
 
 
 4 
 27
 23 
     
 23
  
     
 
 7 
 
 9
  
  
 
 16 
 10
 4 
  
 
 3 
 
 18
  
   
 6
  
  
  
 8
  
  
 3
  
  
Vanskelighetsgrad: Lett
Lovlige tall: 1-9
idnr: 302876
   
 
 16 
 
 3 
 
 29 
  
  
 13
  
   
 
 7 
 
 4 
  
 26
  
     
    
 12
 16 
   
  
 
 24 
 17
 10 
    
 
 17
 17 
      
 20
  
   
 
 17 
 
 4 
  
 28
  
       
  
 14
  
     
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9