idnr: 448159
  
 
 34 
 
 17 
 
 
 29 
 
 16 
 
 4 
 
 17
  
  
 20
 38 
   
 
 34
 7 
      
 12
  
  
 10
  
  
 
 34 
 
 6 
 7
  
  
 26
 11 
    
 21
  
    
 10
  
  
 
 
 16 
 6
 4 
  
 9
 17 
  
 33
  
       
 13
  
   
 15
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 467845
      
 
 3 
 
 17 
 
 
 16 
 
 23 
 
 7 
 
 10
 3 
  
 18
  
   
 11
 30 
   
 30
  
       
 
 16
  
   
 
 23 
 
 7 
 
   
 21
 4 
   
 
 16 
 
 
 4 
 26
 17 
     
 13
  
   
 14
  
   
 11
  
       
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 284937
  
 
 41 
 
 16 
  
 
 40 
 
 4 
 
 14
 10 
  
 
 4 
 12
  
  
 17
  
    
 3
 3 
  
 3
  
  
 7
  
   
 
 11 
 7
  
  
 
 3 
 10
  
   
 13
  
   
 
 16 
 9
  
  
 
 12
 3 
   
 5
 17 
  
 9
  
  
 21
  
    
 10
  
   
 16
  
   
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 127479
      
 
 7 
 
 3 
  
 
 16 
 
 17 
 
 6
 24 
  
 
 17
  
  
 12
 11 
   
 
 28
  
      
   
 8
 24 
    
  
 10
 6 
  
 
 16 
 
 4 
 
 
 25
 16 
      
 19
  
   
 8
  
   
 11
  
       
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9