idnr: 116533
  
 
 29 
 
 29 
    
 
 11
  
   
 
 42 
 
 3 
 
 
 10
 16 
  
 6
  
   
 19
  
   
 8
 3 
   
 24
  
     
 
 29 
 
 16 
  
 27
 16 
     
 
 10
  
  
 22
  
   
 
 17
  
  
 16
  
   
    
 13
  
   
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 587786
 
 
 6 
 
 30 
     
 12
  
    
 
 15 
 
 17 
 
 3 
 8
  
  
 
 33 
 13
 29 
   
 31
  
       
 
 26
  
    
 
 14 
 
 
 
 4 
 21
 3 
    
 
 20 
 36
  
       
 10
  
    
 7
  
  
     
 10
  
  
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 607554
 
 
 19 
 
 21 
     
 4
  
  
 
 24 
    
 22
  
     
 
 25 
 
 3 
 18
  
   
 
 3 
 3
  
  
 
 11
 17 
   
 11
 6 
  
 14
  
  
 7
  
   
 
 8 
 13
  
   
 9
  
   
    
 10
  
   
     
 4
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 368089
 
 
 16 
 
 4 
     
 12
  
  
 
 17 
 
 
 24 
 
 3 
 
 4 
 16
  
   
 12
 30 
   
  
 28
  
     
   
 16
 23 
    
 
 
 3 
 14
 4 
  
 
 4 
  
 21
  
     
 
 16 
 
 4 
 12
  
   
 11
  
   
     
 10
  
  
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9