idnr: 353153
      
 
 22 
 
 4 
     
 5
 24 
  
 
 
 7 
 
 38 
 
 11
  
   
 5
  
   
 11
 3 
  
 
 23 
 13
  
  
 22
 7 
    
 13
  
    
 14
  
  
 
 10
 16 
   
 11
  
  
 13
  
       
 16
  
       
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 398021
  
 
 6 
 
 23 
    
 
 9
  
    
 
 4 
 
 16 
 
 8
  
  
 
 29 
 12
 3 
  
 
 27
  
      
   
 9
 3 
    
 
 
 4 
 11
 17 
  
 
 23 
 
 6 
 
 30
  
       
 9
  
   
 10
  
   
    
 9
  
   
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 141093
   
 
 6 
 
 17 
 
 
 23 
 
 17 
  
 11
  
  
 17
 7 
  
 
 
 3 
 30
 17 
     
 12
  
   
 9
 4 
   
 9
  
  
 5
 23 
  
 
 4 
 
 3 
  
 7
 24 
  
 3
 7 
  
 
 15
 4 
  
 6
 16 
   
 29
  
       
 12
  
  
 10
  
    
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 90510
 
 
 3 
 
 24 
   
 
 16 
 
 4 
 10
  
  
 
 23 
 
 22 
 8
 16 
  
 36
  
       
 
 26
  
      
  
 16
  
  
 
 7 
  
   
 6
 17 
  
 
 23 
 
 
 
 17 
 24
 4 
    
 
 4 
 33
  
       
 12
  
    
 9
  
  
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9