idnr: 458722
  
 
 15 
 
 16 
 
 23 
   
 
 20
 16 
      
 25
  
    
 
 24 
  
 14
  
  
 13
 6 
  
 
 15 
 
 
 5
  
  
 13
  
   
 
 3
  
  
 11
 7 
  
 
 16 
  
 7
  
  
 8
 17 
  
   
 23
  
    
   
 13
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 456059
   
 
 4 
 
 16 
   
 
 
 30 
 8
 34 
  
 
 3 
  
 28
  
     
 
 15 
 
 13
  
   
 3
  
  
 
 30 
 12
  
    
 12
  
  
 15
  
  
 
 4 
 
 9
  
  
 
 12
  
  
 
 4 
 14
 17 
  
  
 22
  
     
   
 9
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 183402
 
 
 4 
 
 16 
   
 
 29 
 
 3 
 12
  
  
 
 4 
 
 6
 23 
  
 11
  
   
 18
 10 
   
  
 20
  
     
  
 
 29 
 18
 23 
    
 
 17
  
   
 
 4 
  
 
 18
 4 
    
 
 16 
 
 4 
 20
  
   
 11
  
   
 6
  
    
 12
  
  
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 302375
 
 
 16 
 
 3 
 
 23 
 
 
 30 
 
 3 
 
 18
  
   
 11
  
   
 15
  
   
 9
 29 
   
  
 24
  
     
   
 11
 11 
    
  
 8
  
  
 
 7 
  
  
 12
 3 
   
 
 17 
 
 3 
 
 5
  
  
 11
  
   
 
 6
  
  
 15
  
   
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9