idnr: 36984
  
 
 40 
 
 16 
 
 4 
 
 
 38 
 
 6 
 
 13
  
   
 9
 24 
  
 
 35
 16 
      
 10
  
   
 13
  
   
 15
  
  
 
 24 
 8
  
  
 
 3 
 
 11
 7 
   
 5
  
  
 18
  
   
 
 3 
 7
 4 
  
 27
  
       
 3
  
  
 11
  
    
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 392389
  
 
 24 
 
 4 
    
 
 10
 3 
  
 
 38 
 
 
 16 
 
 17 
 15
  
    
 16
 3 
  
 9
  
  
 25
  
    
   
 10
 16 
    
 
 
 16 
 13
 4 
   
 
 7 
 
 4 
 22
  
    
 4
 17 
  
 12
  
  
 20
  
    
    
 13
  
   
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 572240
     
 
 17 
 
 33 
 
 20 
  
 
 31 
 
 4 
 23
 17 
   
 
 29
  
      
 
 20
 25 
   
 6
  
  
 9
  
    
 3
  
  
 6
  
   
 
 4 
 11
 3 
  
 3
  
  
 13
 4 
    
 26
  
       
 9
  
       
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 595244
 
 
 16 
 
 3 
 
 
 38 
 
 30 
  
 10
  
  
 14
 16 
    
 28
  
       
  
 17
  
     
   
 10
 30 
    
  
 13
  
  
 
 4 
  
  
 15
  
   
 
 16 
 
 3 
  
 22
  
     
  
 17
  
  
 10
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9