idnr: 220030
      
 
 24 
 
 3 
 
 
 16 
 
 4 
 
 3 
 
 10
 23 
  
 10
  
   
 18
 10 
   
 30
  
       
   
 10
 23 
    
  
 9
 6 
  
 
 17 
 
 16 
 
 4 
 
 30
 16 
      
 18
  
   
 18
  
   
 12
  
       
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 214366
    
 
 39 
 
 4 
  
   
 8
  
    
   
 5
 7 
  
 
 7 
 
 17 
  
 4
 24 
  
 11
 24 
  
 
 31
 3 
      
 31
  
       
 9
  
  
 13
 4 
    
  
 6
  
     
  
 11
  
     
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 562026
   
 
 17 
 
 41 
 
 
 4 
 
 16 
 
 
 6 
 15
 7 
  
 10
 24 
  
 37
  
       
 3
  
  
 8
  
    
 5
  
  
 17
 23 
  
 
 21 
 
 22 
  
 17
  
  
 15
  
  
 
 
 17 
 9
 4 
  
 17
 3 
  
 39
  
       
 10
  
  
 3
  
    
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 39191
 
 
 3 
 
 23 
  
 
 4 
 
 16 
 
 3 
 10
  
   
 12
 39 
   
 7
  
  
 20
 4 
    
 
 20
  
      
  
 8
  
  
 
 3 
  
   
 6
  
  
 
 23 
 
 
 
 4 
 
 3 
 15
 16 
   
 
 17 
 15
  
    
 15
  
  
 13
  
    
 17
  
  
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9