idnr: 398864
  
 
 22 
 
 16 
    
 
 13
  
      
 
 10
 6 
  
 
 29 
 
 4 
 
 39 
 
 6
  
  
 20
  
   
 
 23 
 5
  
  
 16
 3 
    
 18
  
    
 17
  
  
 
 10
  
   
 15
 4 
  
    
 10
  
   
    
 6
  
   
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 45016
   
 
 3 
 
 44 
   
  
 11
  
  
 
 23 
  
 
 
 17 
 16
 24 
     
 17
  
  
 8
  
  
 
 24 
 
 16
  
  
 23
 23 
   
 
 3 
 
 22
  
   
 8
  
  
  
 12
  
  
 11
 17 
  
  
 23
  
     
   
 11
  
    
Vanskelighetsgrad: Lett
Lovlige tall: 1-9
idnr: 354131
  
 
 30 
 
 4 
  
 
 24 
 
 16 
 
 10
  
   
 16
  
  
 
 11
 17 
  
 
 30 
 17
 6 
  
 15
  
  
 15
 7 
    
 27
  
     
 
 30 
 
 17 
  
 27
 6 
     
 
 15
 17 
   
 16
 3 
  
 12
  
   
 8
  
   
 9
  
   
 9
  
   
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 225442
 
 
 24 
 
 21 
     
 11
  
       
 13
  
  
 
 24 
 
 11 
 
 
 38 
 
 4 
 18
  
    
 8
 7 
  
 
 31
 4 
      
 27
  
      
 
 7 
 3
  
  
 11
  
    
     
 10
  
  
     
 8
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9