idnr: 254377
   
 
 24 
 
 4 
 
 30 
  
  
 14
 35 
     
 
 27
  
    
 
 16 
 
 
 15
 16 
  
 15
 3 
  
 
 17 
 14
  
  
 22
 29 
    
 25
  
    
 9
 7 
  
 
 12
  
  
 3
 17 
   
  
 21
  
     
  
 21
  
     
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 25120
  
 
 16 
 
 39 
    
 
 17
  
    
 
 4 
 
 17 
 
 16
  
  
 
 29 
 12
 22 
  
  
 27
  
     
  
 20
  
     
 
 
 4 
 14
 17 
     
 22
  
     
 
 16 
 
 11
  
   
 11
  
   
    
 14
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 246069
 
 
 7 
 
 24 
   
 
 16 
 
 3 
 12
  
    
 8
 3 
  
 9
  
  
 
 17 
 12
 10 
   
 23
  
       
  
 10
  
  
 
 17 
  
   
 10
 4 
  
 
 23 
 
 6 
 
 
 3 
 25
 4 
     
 6
  
    
 10
  
  
 4
  
    
 8
  
  
Vanskelighetsgrad: Lett
Lovlige tall: 1-9
idnr: 370065
 
 
 3 
 
 29 
     
 6
  
  
 
 39 
 
 
 39 
 
 3 
 
 16
  
   
 7
  
   
 
 16
  
  
 10
 4 
   
 
 22
  
    
 
 30 
 
  
 23
 16 
     
 
 15
  
  
 13
  
  
 
 4 
 
 11
  
  
 20
  
   
     
 8
  
  
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9