idnr: 244352
  
 
 11 
 
 16 
 
 
 35 
 
 16 
 
 
 9
  
  
 14
  
   
 
 10
 16 
  
 16
 11 
   
 10
  
  
 7
 16 
    
 27
  
     
 
 11 
 
 16 
  
 24
  
     
  
 6
 3 
  
 8
 17 
  
 
 4
  
  
 13
  
   
 
 8
  
  
 12
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 46445
    
 
 3 
 
 16 
  
 
 
 4 
 
 16 
 10
 29 
    
 26
  
     
 
 16 
 
 3 
 17
  
   
 
 4 
 8
 11 
  
 
 
 4 
 26
 16 
     
 23
  
     
 
 17 
 
 3 
 8
  
  
 
 16 
 13
 4 
   
  
 21
  
     
  
 10
  
     
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 115667
  
 
 39 
 
 17 
 
 7 
   
 
 17
  
      
 
 18
 6 
   
 
 16 
 
 38 
 
 7
  
  
 21
  
   
 
 7 
 9
  
  
 
 3 
 17
  
   
 10
  
   
 
 6 
 4
  
  
 
 8
  
   
 9
 3 
  
   
 8
  
    
   
 14
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 293504
   
 
 3 
 
 16 
   
  
 8
  
  
 
 23 
  
 
 
 6 
 19
 30 
   
 
 10 
 
 11
  
   
 13
 16 
  
 
 23 
 9
  
  
 25
 7 
    
 16
  
    
 10
  
  
 
 13
  
  
 
 17 
 9
 4 
  
  
 13
  
     
   
 9
  
    
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9