idnr: 33644
           
3     6    
        5 3
2 4        
    6     1
           
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 40597
      1    
  3 2     1
    3     6
5     6    
3     2 6  
    1      
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 6754
        6  
6   5      
    6      
      1    
      5   4
  3        
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 34952
      4   1
           
        6  
  1        
           
5   2      
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)