idnr: 251
  5       6    
          3    
  6   7   5    
              1
8              
    8   4   6  
    5          
    7       2  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 144
2     5        
  1 3       5  
          8   1
            2  
  4            
3   1          
  2       3 7  
        2     6
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 2512
2       6      
        5   2 7
        3 4 5  
1              
              8
  1 4 7        
6 4   5        
      6       3
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 1325
          4 7 8
4   7 1        
  5   2     1  
               
               
  8     3   2  
        1 8   7
6 4 2          
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)