idnr: 299
            8  
    2   6      
3           7  
    7 3   4    
    5   3 7    
  5           7
      4   2    
  1            
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 2548
  8            
    4         6
7     5   6    
3 2       1 8  
  3 2       7 8
    1   5     3
8         2    
            5  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 2323
8         4 6  
      3        
      2       5
2   3         6
1         3   8
4       2      
        3      
  5 4         2
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 679
  1   3        
  5         7  
7 3 2   8      
      5        
        7      
      8   4 6 1
  6         3  
        5   2  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)