idnr: 6566
    5 1          
                7
  3             6
          2   5  
                 
  4   7          
5             6  
8                
          8 3    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 7890
    8 1         6
  6              
                 
  2     1 5     9
  5           4  
3     9 8     2  
                 
              5  
4         9 7    
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 7
1               3
    7     5      
4   2       7    
                 
2               9
                 
    1       9   2
      2     6    
7               1
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 16812
  3         4    
    1   4        
                 
6     1   3     9
                 
          5      
                 
    7           3
        5 8      
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)