idnr: 599
                 
        5       1
        6 7      
  8              
                 
              4  
      6 8        
7       3        
                 
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 786
                 
      4          
    1     7      
              3 4
                 
5 8              
      8     7    
          2      
                 
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 70
          4      
  5              
          1      
              3 4
    1       9    
6 2              
      3          
              6  
      6          
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 358
4   1     7      
              8 1
  3 9            
          3      
  1           6  
      9          
            5 9  
3 9              
      5     1   2
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)