idnr: 498
    1       6   2
                 
      6       9  
        6 5      
                 
      1 8        
  2       6      
                 
5   7       9    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 412
    3     9      
5     4          
                 
              2  
                 
  1              
                 
          8     2
      2     7    
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig (383)
idnr: 500
      5          
                 
    9         3 2
    1 2          
    4       1    
          9 4    
4 5         3    
                 
          8      
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 127
6             1  
    6            
      1       8  
    7         3  
                 
  8         2    
  9       4      
            3    
  6             9
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)