idnr: 301
          8      
                 
1 3           2  
          9     4
                 
9     4          
  1           7 9
                 
      8          
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 33
7           9   6
    9 1       2  
                 
          9      
        3        
      2          
                 
  2       4 3    
1   6           3
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 675
  6              
            5    
            6    
                3
                 
7                
    9            
    2            
              4  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 574
7   1            
  1   6       9 8
                 
                 
    8       3    
                 
                 
6 9       8   2  
            9   3
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)