idnr: 17
  T E  
      T
L      
  I L  
Bokstaver: EILT
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 46
E   U S
       
       
S U   E
Bokstaver: EHSU
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 23
  A I  
      M
A      
  N M  
Bokstaver: AIMN
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 41
       
N A    
    N B
       
Bokstaver: ABFN
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)