idnr: 8865
B T        
  I        
    O   G  
  G   T    
        O  
        B P
Bokstaver: BGIOPT
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 2002
  E   R    
A       T S
        R K
K R        
R S       T
    E   S  
Bokstaver: AEKRST
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 1561
      N    
      A S  
  F     C N
N S     A  
  N K      
    S      
Bokstaver: ACFKNS
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 10272
  G       I
I N   O   G
          X
O          
G   I   N O
X       I  
Bokstaver: AGINOX
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)