idnr: 1450
  V   E K      
A              
  E   R I      
V Q       E R  
  K V       I Q
      I A   K  
              I
      N R   V  
Bokstaver: AEIKNQRV
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 1185
    S     N A  
      N P Q    
  E            
  K H     A E  
  N A     H S  
            Q  
    K E H      
  P Q     S    
Bokstaver: AEHKNPQS
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 569
        A   E  
S     D       G
        G     I
G I     K S    
    I G     K A
A     Q        
Q       I     D
  D   A        
Bokstaver: ADEGIKQS
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 1611
        P E   A
    E     L    
      A L   S  
  K         I E
L I         P  
  A   E K      
    H     I    
I   A P        
Bokstaver: AEHIKLPS
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)