idnr: 1771
  G E     P N  
P     K        
  I     P N    
N   K       U  
  P       E   U
    I V     G  
        U     V
  V U     G P  
Bokstaver: EGIKNPUV
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 420
  P         I  
S     K   O E  
               
    E   S M O  
  I M E   K    
               
  R O   M     I
  E         R  
Bokstaver: EIKMOPRS
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 1542
        R O    
U         K T  
          S    
        K R E F
E U R K        
    O          
  S F         K
    U O        
Bokstaver: EFKORSTU
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 497
    E W     R  
        E     J
R     A     J  
W   N   R      
      J   E   W
  N     J     G
U     N        
  R     U J    
Bokstaver: AEGJNRUW
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)