idnr: 1819
  D            
M     B   N E  
A           D M
    K   E A    
    L N   D    
B K           L
  E B   K     D
            B  
Bokstaver: ABDEKLMN
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 2133
  S     E V T  
    Z T       S
      V        
T       L   S  
  A   Z       L
        V      
V       Z L    
  L T E     V  
Bokstaver: AELNSTVZ
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 458
  R         M  
      M   K   B
U     J       D
    O       R  
  J       U    
B       O     J
M   D   J      
  U         O  
Bokstaver: BDJKMORU
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 508
  I           L
L       Y      
  U     T   I  
I S       G   N
N   I       G U
  G   T     L  
      U       T
T           Y  
Bokstaver: GILNSTUY
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)