idnr: 1403
      V T Y D O    
              E V N
O V         B T D  
                N  
    D N   B       I
I       O   E N    
  Y                
  I V B         Y E
Y B O              
    M E V I N      
Bokstaver: BDEIMNOTVY
Vanskelighetsgrad: Vanskelig (0)
idnr: 55
  E   L A   M   I  
    N   M L S      
N         E R A K  
                N M
      I       K   E
R   E       N      
M K                
  I L N E         K
      M N O   S    
  S   E   A I   L  
Bokstaver: AEIKLMNORS
Vanskelighetsgrad: Vanskeligere (0)
idnr: 1779
          S   I T  
E         G R     X
  T   I G   X S    
    E     T     A I
          X   K S  
  F K   S          
R E     T     X    
    I F   E A   G  
X     G A         F
  S F   K          
Bokstaver: AEFGIKRSTX
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 430
    O K   E     S  
    T     Z     U K
                  S
        U B E     D
K     E   U     T  
  S     D   O     Z
V     U B S        
O                  
Z V     E     S    
  U     S   K T    
Bokstaver: BDEKOSTUVZ
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)