idnr: 850
S       A       K   U Y N     R
J     P E Y   O R     I        
  N       S   J V D       U    
X D   A I     P E   S   J K V  
A     U     O   S             K
  X         I Y         D      
O I     D   E U     K          
P Y S     X V     O   U T      
      O J   P     I A     Y R X
          R     Y V   T     D A
      E         U R         T  
V             D   X     I     E
  O Y V   I   N P     E A   K D
    J       D X O   R       S  
        K     R J   N D Y     P
U     D Y V   S       X       N
Bokstaver: ADEIJKNOPRSTUVXY
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 971
      P E   M     R     I   D  
S       Y   V   E       P     O
K     O D   G   V         A    
  M   E   O         G Y     R U
  A D   I     B           P V  
V G           U       R       A
      R   A         L V E I O  
  I       G R         E   D U  
  D K   R         G M       I  
  B U G S V         P   O      
Y       B       R           P M
  P R           D     O   G Y  
U K     G S         R   L   A  
    A         K   E   G B     D
P     V       E   K   D       S
  Y   D     B     L   P R      
Bokstaver: ABDEGIKLMOPRSUVY
Vanskelighetsgrad: Vanskelig (0)
idnr: 984
  P O L R I E A           K    
N T   G         L             U
    B         L T I       S N  
    S E T   N     O   K   L G M
      A     K T     I U        
    N D L     S M   A   G   O  
  L     U       R T   S   D K  
B   R           D     G   U    
    T   I     P           A   S
  O M   E   T G       L     D  
  G   P   U   M K     E N O    
        K D     B U     M      
P D K   N   O     A   T L G    
  M U       R K N         T    
T             E         I   A R
    A           E R D O U M P  
Bokstaver: ABDEGIKLMNOPRSTU
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 138
    P   V N         S       M  
T N F   O     Q           E    
      S           V         R Q
  Q O   E I F       N       L V
Q C T     M E P     L     S    
    A L T S I         R     Q  
  M   F         S I         O  
N       L     O E       F   J  
  A   P       L N     V       S
  I         A N         J   V  
  J     M         C F E I Q    
    V     T     A R J     P C M
I E       A       M V O   T P  
V F         O           Q      
    J           Q     S   I E N
  S       L         E C   F    
Bokstaver: ACEFIJLMNOPQRSTV
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)