idnr: 978
  Q R             P            
  A       P     O N S X     R M
M       T O X R G Q E U A      
              W A   F M        
  T S Y E       Q O R     A G  
E   O R         W X   A        
    A M       Q S     F P   O  
  U Q P   Y W           X      
      F           G U   T W Q  
  P   E X     U M       O F    
        Y   T M         N R   X
  W Y     G N P       O S M A  
        U N   X E              
      U P E F O X Y Q N       A
O G     W A S T     M       E  
            G             U M  
Bokstaver: AEFGMNOPQRSTUWXY
Vanskelighetsgrad: Lett (0)
idnr: 1027
        G T   N   R           S
  R     A           S U X   V E
Y         S   D       W     G  
    V   W   Y       T B   A R O
X D         R   B       E     G
  O T S X   W V   G     A     B
N     B E G       X R         D
        B       D S   A I      
      O U   D S       Y        
V         E T       G S R     I
G     R     X   V B   E W U S  
W     X       G   A         O N
R B W   T V       U   X   O    
  S     D       W   I         Y
D G   T Y O           V     E  
I           U   Y   O G        
Bokstaver: ABDEGINORSTUVWXY
Vanskelighetsgrad: Lett (0)
idnr: 48
K P         E Q   G   A X      
      I G S     E           P  
  F R     M     V   I S     Q E
Q     N L   I     R X   G K    
  K M Q   F   N     S L     G  
S       B V R   K           F  
  X   B M         V G          
P       Q         B   F   M    
    K   F   G         X       Q
          R L         K E   A  
  I           S   M E V       F
  Q     N E     P   B   K L S  
    P F   X Q     L   N R     A
N V     S B   A     F     I E  
  B           E     M G F      
      M R   N   I E         X G
Bokstaver: ABEFGIKLMNPQRSVX
Vanskelighetsgrad: Lett (0)
idnr: 812
  Z           S   D   R       P
  O   U   N       C I Z   S   Q
V T   P       Q J E   S W      
  I     V       N U     E R    
    E V       U       N       R
      W I     D         Z      
    D   Z R J       U       W E
    N     W P   Z   R V J U   D
D   V S N U   C   Z T     W    
R E       P       N C I   V    
      T         P     U N      
I       T       S       C E    
    S Z     T W       D     U  
      C Q   U P E       S   J W
U   Q   C S D       V   O   E  
J       R   I   U           C  
Bokstaver: CDEIJNOPQRSTUVWZ
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)