idnr: 75
    O      
        S  
      O    
    R      
  N        
      E    
Bokstaver: EINORS
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 2075
  T        
          L
  E       U
M       T  
E          
        I  
Bokstaver: EILMTU
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 2172
  B        
    E     K
           
           
I     V    
        U  
Bokstaver: BEIKUV
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 2885
          I
I          
  I   L    
    S   E  
          T
L          
Bokstaver: EILSTU
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)