idnr: 2803
  A     D T   U K
            T D  
                 
                 
  Y           A  
                 
                 
  N Y            
A M   K E     T  
Bokstaver: ADEKMNTUY
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 927
  E R         I  
                B
B         E     Y
          H   A I
                 
V R   I          
I     E         H
R                
  B         I N  
Bokstaver: ABEHINRVY
Vanskelighetsgrad: Lett (0)
idnr: 1471
      V   T   I  
    V R       U  
                 
    K         V  
R   A       E   T
  U         I    
                 
  A       U V    
  T   E   V      
Bokstaver: AEIKRSTUV
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 839
        T     K  
                 
L         U T   A
          D      
K   I       E   L
      I          
E   C D         U
                 
  U     K        
Bokstaver: ACDEIKLTU
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)