idnr: 3248
  O       T   R  
      N          
        E   I    
    R            
      I   A      
            T    
    T   O        
          R      
  R   T       Z  
Bokstaver: AEGINORTZ
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 986
  B             P
    A   S        
          K   B  
    O         K  
                 
  A         I    
  K   A          
        R   B    
A             O  
Bokstaver: ABEIKOPRS
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 3342
    Y     O K    
    R   L     E  
K         U      
          F     L
                 
O     R          
      Y         E
  J     K   L    
    E O     J    
Bokstaver: EFJKLORUY
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 2990
      E   O      
        B        
          N U   O
            E N  
U               T
  B E            
O   N B          
        K        
      O   P      
Bokstaver: BEIKNOPTU
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig (106)