idnr: 2164
        T  
    B     Y
      E    
    E      
I     B    
  L        
Bokstaver: BEILTY
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 3013
           
          G
L R        
        O L
E          
           
Bokstaver: EGILOR
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 33
  L A      
           
        G  
  O        
           
      A E  
Bokstaver: AEGLOS
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 2066
  E   A    
R          
           
           
          E
    O   F  
Bokstaver: AEFORT
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)