idnr: 164
                 
          K      
          R A    
          B   T U
    E       K    
T B   A          
    T E          
      L          
                 
Bokstaver: ABEIKLRTU
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 49
  T A   J        
            A M  
                 
    U       T    
B               A
    J       O    
                 
  E B            
        M   J A  
Bokstaver: ABEJMOSTU
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 155
                 
          W      
          G      
O               W
      Z   I      
R               A
      W          
      G          
                 
Bokstaver: AEGINORWZ
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 132
              S  
          I   N  
          A      
  N           D E
A               N
E D           Y  
      R          
  S   T          
  I              
Bokstaver: ADEINRSTY
Vanskelighetsgrad: Lett (0)