idnr: 53
            I    
        E F      
  E         T    
          T      
                 
      Y          
    T         Z  
      L T        
    Z            
Bokstaver: EFILRTUYZ
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 18
  Y N            
              B  
          N   O Y
                 
                 
                 
R E   B          
  N              
            K A  
Bokstaver: ABEKNORWY
Vanskelighetsgrad: Lett (0)
idnr: 72
      F          
      A       D  
      E          
E                
    L       F    
                F
          E      
  A       T      
          O      
Bokstaver: ADEFLORTU
Vanskelighetsgrad: Lett (0)
idnr: 174
                 
          L   K  
  I              
  E              
  N E       L A  
              I  
              S  
  K   S          
                 
Bokstaver: AEIKLNRSY
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)