idnr: 508901
  G   V   D   E B
    N   H E V D  
              A  
A       O        
  H G       E B  
        V       A
  V              
  A H G E   B    
N D   O   H   V  
Bokstaver: ABDEGHNOV
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 145692
    N     L     E
S   D N         Y
  F   S G        
  Y     L N   H  
      G   F      
  G   H Y     L  
        S G   F  
F         H N   G
H     F     S    
Bokstaver: DEFGHLNSY
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 527959
  E I S          
K   G L   U      
L       E        
  V     U S      
G   E       S   U
      V G     K  
        N       K
      E   G U   N
          I V S  
Bokstaver: EGIKLNSUV
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 476579
        A L     E
C   I            
  E     O   A G  
  I     H       G
    E O   C N    
A       G     L  
  L H   C     I  
            H   C
I     H E        
Bokstaver: ACEGHILNO
Vanskelighetsgrad: Lett (0)