idnr: 329282
    E   V       U
      A H        
          D O   K
V H       S     D
  U           O  
O     K       V S
A   O U          
        K H      
S       A   V    
Bokstaver: ADEHKOSUV
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 159889
      G     F B R
                 
      F R N M   T
    G   F   R    
B   R T   I G   F
    I   G   N    
N   M B T G      
                 
I E B     M      
Bokstaver: BEFGIMNRT
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 189942
              R Y
T       N   E L  
G E     R        
  I       E N    
N               L
    G Y       I  
        E     Y N
  R K   L       T
E G              
Bokstaver: EGIKLNRTY
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 56020
    X       L    
E   L J       T  
N T   X          
  M     E     N  
J   E N   X I   T
  N     D     X  
          T   I M
  L       N X   D
    N       T    
Bokstaver: DEIJLMNTX
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)