idnr: 333891
    I V          
O       S     V  
K           S A  
    S     N   R I
      O   S      
R O   T     N    
  R K           V
  T     K       O
          V R    
Bokstaver: AIKNORSTV
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 243995
              N I
N         T      
      P E N   O L
  N       S B    
  P   E   O   L  
    B N       T  
E S   O N P      
      I         P
O B              
Bokstaver: BEILNOPST
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 97596
  O T           Y
    B   T   O    
G Y             I
T         O     L
    Y L   I H    
L     G         E
B             E O
    G   O   Y    
Y           B H  
Bokstaver: BEGHILOTY
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 200808
    V           I
B       V L      
  K   I N   V    
  L       V E    
    B O   N L    
    E B       V  
    K   M I   L  
      N K       B
M           O    
Bokstaver: BEIKLMNOV
Vanskelighetsgrad: Medium (0)