idnr: 462149
  B   R   N     O
      O     B W  
  N       A      
A               T
  O   T   W   B  
T               G
      N       G  
  G W     O      
B     W   R   T  
Bokstaver: ABEGNORTW
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 345609
      A   L E S  
    L G O        
        T     G  
  N E         L  
  P G       S O  
  O         T E  
  L     G        
        E A P    
  A O P   N      
Bokstaver: AEGLNOPST
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 34371
  N   E          
    E     R N V  
R V   N       K  
        N   E O  
O               L
  C V   O        
  E       K   S V
  R S V     O    
          E   N  
Bokstaver: CEKLNORSV
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 264194
    W U     L   D
    X     D     N
      N     B E U
    R   B X E    
                 
    B L U   D    
X R U     L      
L     R     U    
W   D     U R    
Bokstaver: BDELNRUWX
Vanskelighetsgrad: Lett (0)