idnr: 433395
  I             Q
Q       O Z   F I
T     I Q       M
E   Z     F   T  
                 
  R   Z     Q   E
I       Z T     O
Z T   M E       F
M             Q  
Bokstaver: EFIMOQRTZ
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 52689
  O   K     A E  
      N R        
A S     I     R  
N         K   A  
O               S
  A   E         N
  N     K     S R
        E I      
  K H     S   I  
Bokstaver: AEHIKNORS
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 478791
  S     E G      
      C   L S    
      S       L D
E           L K  
K   L       G   A
  G C           J
S C       D      
    J L   E      
      A G     C  
Bokstaver: ACDEGJKLS
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 335406
    J S X     T  
T             J V
      T     R   K
    A     X T   J
X               A
K   T A     X    
J   R     A      
V A             S
  X     J K V    
Bokstaver: AEJKRSTVX
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)