idnr: 368289
  S         L    
      Q   H R    
      S   E P H  
  R       S A    
  T           R  
    L A       E  
  L E H   T      
    T L   P      
    R         T  
Bokstaver: AEHLPQRST
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 524280
      N     C   U
      L     N    
C     U       T E
  L       C D N  
N               A
  U E D       C  
U C       N     L
    N     U      
E   A     T      
Bokstaver: ACDEGLNTU
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 568448
    K       E    
O       L G   U A
  G   U   K      
  N     T        
K A           E T
        O     N  
      G   E   A  
E O   N K       G
    G       L    
Bokstaver: AEGKLNOTU
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 276712
      D M   R    
J   R       E    
L             D  
        L     R  
  A E C   M I L  
  R     D        
  J             A
    A       M   I
    I   C L      
Bokstaver: ACDEIJLMR
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)