idnr: 219019
      B R F E K  
K   S       B    
      S     P   R
          T K    
F P           B E
    B E          
R   F     E      
    I       F   B
  E P K F B      
Bokstaver: BEFIKPRST
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 219853
      N H       T
          R   S  
  H         D   R
    H   T A   D  
T               H
  N   R E   S    
D   T         E  
  E   T          
R       S I      
Bokstaver: ADEHINRST
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 256379
    H T         Y
Y           R T H
      I          
    B   L I   R  
S               U
  R   H B   I    
          B      
L U S           I
H         Y U    
Bokstaver: BHILRSTUY
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 253097
  G E Y T   I S  
                 
        C E     Y
    G       T    
T D S       C G R
    I       E    
G     I Y        
                 
  S T   D R Y I  
Bokstaver: CDEGIRSTY
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)