idnr: 362481
      B     R   P
O   B            
  R     S       C
C I       R E    
    O I   D S    
    S P       D O
E       I     B  
            P   E
B   R     S      
Bokstaver: BCDEIOPRS
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 443805
      I     S O R
    I     S      
        H T   D  
I E Y       R    
                 
    O       D S E
  R   E T        
      O     I    
H I E     Y      
Bokstaver: DEHIORSTY
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 326075
    F H   A I O  
    A F K     L  
E     O   L     F
  K         F    
                 
    I         H  
O     L   M     A
  E     F K O    
  F H I   O K    
Bokstaver: AEFHIKLMO
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 340006
  E     A S      
S     T G   E    
L G     O       A
            K    
  T O       A G  
    S            
O       R     K L
    K   S E     R
      L K     A  
Bokstaver: AEGKLORST
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)