idnr: 45152
  S       L T   I
I   N     P      
G         I   P  
    G   P     R T
    O       G    
T L     I   O    
  P   N         R
      P     S   L
R   T I       O  
Bokstaver: GILNOPRST
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 134900
    K T H   E    
T         B L   K
  O              
          L K   O
H   R J   O T   L
L   O B          
              E  
E   J O         B
    L   B E J    
Bokstaver: BEHJKLORT
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 268198
              F S
    S     F A    
      A S E L   T
  A       S K E  
S               M
  E F O       S  
O   E K F L      
    L T     M    
F T              
Bokstaver: AEFKLMOST
Vanskelighetsgrad: Medium (0)
idnr: 13126
    B         I  
        T I   G L
I     E       R T
  B   L I       N
  N           B  
L       B R   E  
N L       E     B
B E   I L        
  R         E    
Bokstaver: BEGILNRTU
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)