idnr: 467089
  G     O   E J  
L   I   E        
      I   S      
T               V
J   L V   O I   G
O               T
      G   T      
        S   G   O
  S T   J     I  
Bokstaver: EGIJLOSTV
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 561985
    Y A I       E
      C   S Y    
R       E     A  
A   G           S
  R           N  
N           E   G
  S     N       A
    A S   R      
E       Y A N    
Bokstaver: ACEGINRSY
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 488212
  G E   N     T  
R           E    
          E R S K
    K   T G      
  S           R  
      I R   K    
N E R A          
    T           G
  I     K   A N  
Bokstaver: AEGIKNRST
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 106191
    E         K  
N   K G S   R    
  G     B     N E
G         R O    
                 
    S N         A
E K     N     A  
    A   R G B   O
  O         K    
Bokstaver: ABEGKNORS
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)