idnr: 149540
2 2 1 1
1
4 2
2 1 5 5 4
2 1 1 2
3 3 1 2
2 2 3
1
2 2 1 2
Vanskelighetsgrad: Veldig Vanskelig
idnr: 104981
1 2 2 1
2 4 2
2 3 1
2 3 3
2
2 2 2
2 6 4
2 3 1
1 2 2 1
Vanskelighetsgrad: Veldig Vanskelig
idnr: 101922
2 2 2 1
1 4 3 2
3 2 1
5 5
2 5 4
2 3 3
1 3 3
2 2
1 2 2
Vanskelighetsgrad: Super Vanskelig
idnr: 18254
1 3 2 2
2 3 2 3
3 2
3 7 5 5 5
3 5 6 6
1 2 3
2 3
2 3 3 1
Vanskelighetsgrad: Super Vanskelig