idnr: 82
       
 
 12 
 
 33 
 
      
 10
 12 
  
 
 14 
 
 
 12 
 
 36 
  
 26
 16 
    
 14
  
   
 13
 11 
  
 6
 8 
  
 6
  
  
 13
 7 
  
 10
 7 
   
 
 14
  
   
 16
 8 
   
 
 14 
 
 7
 9 
  
 12
 10 
  
 8
  
  
 11
  
  
 10
 11 
   
 15
  
  
 15
  
         
 
 14
  
        
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 7250
    
 
 7 
 
 23 
 
 
 4 
 
 23 
 
   
 10
 35 
  
 10
 24 
  
 
 4 
  
 32
  
       
  
 27
 3 
    
 11
 15 
  
 
 9
  
   
 11
  
  
 
 16 
 
 
 7
  
  
 
 7 
 
 13
  
   
 
 
 16 
 10
 7 
  
 
 23 
 10
 6 
   
 11
  
  
 16
 16 
      
 37
  
         
 
 8
  
  
 7
  
     
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 4184
     
 
 29 
 
 3 
   
 
 
 4 
 
 7 
 
 7
 34 
  
 
 4 
  
 4
  
  
 21
  
    
 
 16 
 
 4 
 3
  
  
 13
 4 
  
 13
 16 
   
 
 23
  
     
 8
 4 
  
 
 
 17 
 7
 4 
  
 3
 11 
  
 
 7 
 
 10
  
  
 20
 17 
     
 
 4 
 20
  
   
 7
 4 
  
 4
  
  
  
 18
  
    
 5
  
  
   
 3
  
      
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 5283
 
 
 7 
 
 28 
   
 
 16 
 
 6 
  
 10
  
   
 
 24 
 9
 4 
    
 5
  
  
 21
  
    
 
 41 
 
 3
  
  
 12
 3 
  
 8
  
  
 
 16 
 
 10
 16 
     
 11
 3 
  
 14
  
     
 19
 7 
   
 16
  
  
 
 7 
 
 10
 16 
   
 
 7 
 
 5
  
  
 8
 16 
  
 6
  
  
  
 19
  
    
 7
  
  
  
 13
  
    
 11
  
  
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9