idnr: 3193
    
 
 7 
 
 17 
    
 
 
 16 
 
 22 
 11
  
  
 
 17 
 
 4 
  
 13
  
  
 21
 17 
    
 
 39 
 
 21
  
    
 13
  
   
 
 3 
 
 13
 3 
     
 6
  
  
 4
  
      
 8
 3 
  
 9
  
  
 
 17 
 
 4 
 
 10
 24 
  
 
 3 
 
 11
  
   
 20
 4 
    
  
 20
  
    
 9
  
  
    
 11
  
     
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 8625
 
 
 16 
 
 15 
       
 13
  
   
 
 23 
 
 3 
    
 12
  
  
 9
 16 
  
 
 3 
 
 34 
  
 
 25
 16 
        
 21
  
    
 9
  
  
 
 35 
 
 3 
 12
  
   
 
 17 
 
 15
 6 
   
  
 9
  
  
 14
 3 
    
  
 29
  
      
 
 16 
    
 5
  
  
 16
  
  
       
 17
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 9234
  
 
 29 
 
 16 
 
 17 
 
 7 
    
 
 21
 7 
    
 
 16 
   
 33
  
      
 
 6 
 
 29 
 
 7
  
   
 18
  
     
 6
  
  
 
 24 
  
 9
  
   
 
 12
  
    
 6
  
  
 
 23 
 
 9
  
  
 
 3 
 
 23 
 
 9
  
  
 
 23
  
    
 
 3 
 11
 16 
  
   
 33
  
      
    
 22
  
     
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 8714
  
 
 11 
 
 4 
      
 
 4
 23 
  
 
 16 
 
 6 
  
 
 24 
 
 7 
 19
  
      
 13
 29 
  
 11
  
  
 10
 10 
  
 17
 4 
   
 18
  
   
 23
 16 
     
 
 
 23 
 10
 7 
  
 8
 23 
  
 
 30 
 
 6 
 24
  
     
 15
 4 
   
 11
  
   
 11
  
  
 7
 3 
  
 13
  
   
 22
  
     
      
 10
  
   
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9