idnr: 1027
     
 
 29 
 
 17 
      
   
 
 3 
 17
 23 
  
 
 29 
  
 
 24 
 
 17 
 
 
 
 16 
 25
 4 
     
 
 29 
 15
 4 
   
 23
  
     
 28
  
      
 8
  
  
 12
  
  
 23
 30 
      
   
 
 6 
 28
 4 
    
 
 7 
 
 
 16 
 
 4 
  
 19
 16 
    
 12
  
  
 8
 16 
  
 
 19
  
     
 22
 17 
     
 
 10
  
   
 30
  
       
      
 12
  
      
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 73
  
 
 29 
 
 11 
 
 10 
 
 
 7 
 
 12 
     
 
 11
  
   
 6
 15 
  
 
 11 
    
 
 32
 4 
       
 
 13 
   
 11
  
  
 13
  
  
 
 14 
 13
  
  
 
 7 
  
 4
  
  
 
 11 
 13
  
  
 
 10 
 9
  
  
 
 25 
 
 
 10
  
  
 
 5 
 12
  
  
 
 7 
 13
  
  
 
 4 
  
 11
  
  
 
 5 
 8
  
  
 
 19 
 8
  
  
   
 4
  
  
 
 16 
 8
 5 
  
 5
 11 
  
    
 38
  
        
     
 9
  
  
 13
  
    
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1454
      
 
 4 
 
 23 
     
   
 
 4 
 
 17 
 10
  
  
 
 3 
 
 23 
   
 
 
 17 
 10
 16 
  
 20
 4 
     
 
 35 
 
 3 
 23
  
     
 15
 17 
   
 10
 17 
  
 9
  
  
 
 16 
 11
  
  
 
 4 
 24
  
    
 
 12
 4 
  
 
 23 
 10
  
  
 
 3 
 14
  
  
 
 17 
 21
  
    
 
 4 
 5
 7 
  
 
 3 
 15
 16 
  
 9
  
  
 9
  
   
 27
 16 
     
   
 19
  
    
 10
  
    
     
 13
  
       
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1574
      
 
 15 
 
 24 
 
 4 
 
 
 15 
 
 3 
 
     
 16
  
   
 3
 23 
   
 
 
 16 
 
 11 
  
 27
  
       
 14
  
    
 8
 16 
  
 7
  
  
 
 30 
 
 9
  
  
 
 16 
 9
  
  
 
 35 
 19
 3 
    
 
 5
  
  
 21
 24 
    
 12
  
  
 
 4 
 
 13
  
    
 11
 6 
   
 9
  
  
  
 13
 17 
  
 9
 16 
    
 12
  
  
 
 37
  
           
 
 9
  
  
 15
  
        
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-9