idnr: 2150
     
 
 17 
 
 28 
      
  
 
 4 
 
 24 
 12
  
    
 
 35 
 
 4 
  
 
 8
  
  
 14
  
  
 
 16 
 8
  
    
 
 12
  
  
 
 4 
 15
  
  
 11
 16 
  
 
 11 
 
 4 
  
 11
  
  
 18
 35 
    
 5
  
  
  
 
 11 
 8
 17 
   
 15
 41 
  
 6
 17 
  
 
 14
  
  
 33
 15 
        
 
 38
 17 
       
 11
 4 
   
 10
  
  
 9
  
  
 12
 4 
   
 
 23 
  
 11
  
  
 16
 16 
    
 9
  
  
 
 3 
 
  
 10
  
  
 12
  
  
 
 4 
 7
  
   
  
 12
  
   
 3
  
  
 11
  
   
      
 9
  
      
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 2281
   
 
 4 
 
 3 
  
 
 42 
 
 4 
 
 3 
 
 17 
  
 
 
 17 
 4
 21 
   
 17
 17 
      
 18
  
    
 23
  
       
 10
  
  
 
 11 
 
 17 
 17
  
  
 
 3 
    
 
 17
  
   
 
 16 
 8
  
      
 
 19
  
    
 7
 28 
   
 
 29 
 
 22 
 
 
 5
  
  
 16
  
   
 
 4 
 14
  
   
 
 7
  
   
 17
 17 
   
 12
 16 
   
    
 13
  
  
 19
  
     
    
 12
  
  
 
 4 
 20
  
   
 
 4 
   
 
 4 
 
 16 
 5
 17 
   
 
 16 
 3
 17 
  
  
 22
  
     
 21
  
    
  
 27
  
     
 16
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1760
       
 
 4 
 
 16 
 
 3 
   
   
 
 22 
 
 4 
 
 17 
 11
  
   
 
 23 
  
  
 12
 4 
   
 20
  
    
 
 16 
 
 
 18
  
       
 10
 3 
   
 
 3
  
  
 
 3 
   
 16
 16 
   
 
 3 
  
 9
 35 
   
 
 4 
 9
 16 
  
 3
 39 
  
 
 12
 17 
   
 17
 16 
   
 14
 3 
   
 17
  
   
 19
 3 
   
 11
  
    
 17
  
  
 10
 24 
    
 7
  
  
 
 3 
 
 
 18
  
      
 
 16 
 5
 17 
   
 
 13
  
  
 
 16 
 
 4 
 
 3 
 23
  
     
  
 20
  
    
 24
  
     
   
 12
  
         
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 3397
   
 
 23 
 
 3 
 
 4 
   
 
 3 
 
 17 
  
  
 9
 29 
    
 
 39 
 10
 4 
  
 
 4 
 
 17 
 
 17
 4 
    
 28
 16 
      
 19
  
    
 18
  
    
 11
  
  
 9
  
  
 
 17 
 
 11
  
  
 
 17 
 
 6 
   
 
 17
  
  
 
 23 
 
 16
 21 
      
  
 17
  
  
 21
 3 
    
 
 16 
  
   
 20
  
    
 11
  
  
 
 10 
 
   
 12
  
   
 
 16 
 
 10
  
  
 
 4 
 
 
 17 
 
 3 
  
 13
 16 
    
 3
 24 
  
 11
  
  
 
 16 
 21
 4 
   
 
 4 
 14
 16 
   
 30
  
      
 20
  
     
  
 10
  
    
 18
  
     
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9