idnr: 4121
    
 
 11 
 
 30 
  
 
 24 
 
 10 
     
   
 9
  
   
 8
  
     
 
 29 
 
 3 
   
 11
 29 
   
 13
 23 
    
 11
  
  
  
 17
  
   
 19
 4 
   
 
 24 
 
 9
 3 
  
 
 
 7 
 32
 24 
     
 12
 7 
  
 8
 16 
   
 16
  
   
 
 4 
 9
 16 
   
 22
 23 
     
 31
  
     
 
 23 
 23
  
       
 8
  
  
 14
  
   
 12
 6 
  
 
 3 
 
 16 
 
 
 7 
 
 23 
    
 
 17 
 11
 7 
  
 17
  
   
 11
 30 
  
  
 
 11 
 20
 17 
    
 
 7 
 26
 17 
     
 
 24
  
    
 11
 30 
   
 
 11 
 21
 29 
   
 
 10
 16 
  
 11
  
  
 29
 6 
       
 9
  
    
 13
  
   
 14
  
     
 14
  
    
 7
  
   
 12
  
     
     
 11
  
   
 8
  
     
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 1844
   
 
 16 
 
 4 
     
 
 35 
 
 17 
   
 
 
 17 
 12
 6 
  
 
 4 
   
 15
 28 
  
 
 17 
  
 21
  
     
 
 16 
 
 27
  
    
 
 3 
 
 4 
 10
  
  
 
 16 
 8
  
  
 
 30 
 12
  
  
 12
 24 
   
 
 12
  
  
 
 17 
 15
  
  
 20
 4 
   
 4
  
  
  
 16
  
  
 
 24 
 27
  
     
 
 7 
 
 24 
 
  
 
 23 
 15
 6 
  
 11
 41 
   
 19
 6 
    
 
 9
  
  
 22
  
   
 9
 30 
  
 12
  
   
 
 10
  
  
 15
 7 
  
 12
 3 
   
 8
 3 
   
 
 11
  
   
 18
 35 
   
 3
  
  
 
 17 
  
 
 
 4 
 
 3 
 23
  
     
 
 17 
 10
  
  
 
 7 
 
 4
  
  
 14
 17 
   
 17
  
  
 
 3 
 10
  
  
 
 17 
 11
  
   
 17
 17 
   
 10
  
  
 
 17 
 11
 4 
  
  
 27
  
      
 24
  
     
   
 16
  
      
 11
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 3096
       
 
 4 
 
 17 
  
 
 17 
 
 22 
  
   
 
 4 
 
 17 
 
 12
  
  
 
 21 
 10
  
  
 
 16 
 
  
 10
  
  
 
 41 
 15
 23 
   
 21
 17 
    
  
 27
  
     
 10
 16 
  
 9
 17 
   
  
 
 3 
 
 4 
 13
  
  
 27
  
     
 
 3 
 
 17 
 
 4
  
  
 8
 16 
  
 7
  
  
 24
 29 
    
 
 19
  
     
 11
 16 
   
 13
  
   
   
 13
  
  
 11
 21 
    
 
 3 
   
 
 
 17 
 
 4 
 
 21 
 21
  
    
 7
  
  
 
 3 
 
 16 
 
 13
  
   
 9
 16 
    
 16
 24 
     
 23
  
    
 5
 16 
  
 17
  
  
 9
  
   
  
 28
 16 
     
 12
  
  
 
 16 
 
 4 
  
 
 15
  
  
 12
 3 
  
 
 3 
 21
 4 
      
 
 12
  
   
 9
  
    
 8
  
    
  
 3
  
   
 3
  
        
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 4489
  
 
 4 
 
 21 
   
 
 4 
 
 23 
      
 
 3
  
  
 
 17 
 
 4 
 11
  
        
 
 16
  
    
 10
  
  
 
 4 
 
 23 
    
  
 13
 23 
    
 15
  
       
 
 9
  
   
 
 12 
 
 17 
 
 16 
 9
 4 
  
 
 16 
 
 24 
 
 7 
 
 4 
 
 14
  
  
 21
 15 
    
 27
 4 
     
 
 41
  
        
 18
 28 
    
  
 
 23 
 8
 6 
  
 
 3 
 
 23
  
      
 
 18
 16 
     
 
 17 
 
 16 
 7
 3 
  
 
 35 
 
 7 
 
 18
  
    
 39
 7 
         
 22
  
     
 23
 3 
    
 11
  
   
    
 3
  
  
 
 24 
  
 
 4 
 5
 16 
   
    
 12
  
   
 
 4 
 14
  
   
 
 3 
 
      
 9
  
  
 22
  
     
      
 12
  
    
 4
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-9