idnr: 1138
 
 
 4 
 
 21 
     
 9
  
   
 
 4 
 
 31 
  
 5
  
  
 18
 31 
  
 
 80 
 
 
 49
 31 
     
 
 3 
 32
  
    
 17
 4 
  
 19
  
  
 
 4 
 18
 30 
   
 
 32
  
     
 
 4 
  
 17
  
  
 16
  
  
     
 15
  
  
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-16
idnr: 703
  
 
 30 
 
 10 
 
 
 31 
 
 10 
 
 
 15
  
  
 18
 22 
   
 
 37
  
     
 
 30 
  
 6
  
  
 15
  
  
 
 
 3 
 7
 10 
  
 20
 10 
  
 4
  
  
 9
  
    
 3
  
  
 5
 31 
  
 
 3 
 
 
 31
  
      
 
 17
  
  
 3
  
   
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-16
idnr: 2107
  
 
 58 
 
 3 
  
 
 30 
 
 3 
 
 18
  
  
 
 80 
 15
 6 
  
 
 50
 4 
      
 17
  
  
 16
  
    
 16
  
  
 11
 7 
  
 
 10 
 
 30 
  
 20
  
  
 15
  
  
 
 
 30 
 13
 4 
  
 19
 30 
  
 50
  
       
 19
  
   
 16
  
   
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-16
idnr: 2098
   
 
 4 
 
 36 
   
 
 
 45 
 7
 10 
     
 27
  
    
 
 4 
  
 16
  
  
 5
  
  
 
 10 
 
 19
  
  
 12
 31 
   
 
 44 
 
 21
  
   
 20
  
  
  
 18
  
  
 15
 30 
  
   
 33
  
    
   
 21
  
    
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-16