idnr: 11
  
 
 89 
 
 3 
    
 
 20
  
  
 
 38 
   
 
 40
 6 
   
 
 39 
  
 16
  
  
 39
  
  
 
 89 
 
 56 
 19
  
  
 
 39 
 54
  
   
 41
  
   
 
 3 
 39
  
  
  
 20
  
  
 35
 38 
  
   
 40
  
    
    
 37
  
   
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-20
idnr: 1016
  
 
 7 
 
 73 
    
 
 22
  
   
 
 4 
 
 7 
 
 56 
 
 21
  
  
 21
 11 
   
 
 48
  
      
 
 
 6 
 22
 56 
  
 21
 74 
  
 21
  
  
 20
 38 
  
 
 6 
 
 63
  
       
 40
  
   
 19
  
   
    
 20
  
   
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig
Lovlige tall: 1-20
idnr: 103
   
 
 39 
 
 37 
   
 
 
 39 
 26
 4 
   
 
 57 
 
 39 
 43
  
    
 39
 3 
  
 20
  
  
 41
  
    
  
 
 56 
 31
 4 
    
 
 22
 38 
    
 
 4 
 
 39 
 44
  
    
 20
 3 
  
 39
  
  
 32
  
    
   
 5
  
    
Vanskelighetsgrad: Medium
Lovlige tall: 1-20
idnr: 807
  
 
 118 
 
 7 
    
 
 18
  
    
 
 28 
 
 4 
 
 22
 39 
  
 
 10 
 7
 39 
  
 62
  
       
 35
  
  
 28
 38 
   
 
 4 
 
 40
 38 
   
 5
 56 
  
 84
  
       
 35
  
   
 25
  
   
    
 20
  
   
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-20