idnr: 608235
  
 
 3 
 
 16 
 
 44 
   
 
 16
  
    
 
 7 
 
 16 
 
 18
  
   
 13
 17 
  
   
 20
  
    
  
 
 23 
 19
 3 
    
 
 15
 4 
      
 16
  
    
 
 17 
 
 3 
 
 10
  
  
 15
  
    
   
 11
  
    
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 524906
 
 
 3 
 
 36 
 
 29 
    
 17
  
   
 
 4 
 
 3 
  
 21
  
     
 
 31 
 
 
 25
 16 
     
 
 3 
 16
  
    
 3
 11 
  
 15
  
  
 
 17 
 15
 16 
   
 
 31
  
     
 
 17 
  
 28
  
     
    
 15
  
   
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 61992
  
 
 28 
 
 16 
 
 3 
   
 
 14
  
   
 
 24 
 
 42 
 
 
 27
 17 
      
 9
  
   
 17
 17 
   
 14
  
  
 24
 6 
   
 
 3 
 
 15
  
   
 9
  
  
 
 9
  
  
 
 17 
 7
 16 
  
 
 23
  
      
   
 21
  
    
Vanskelighetsgrad: Super vanskelig
Lovlige tall: 1-9
idnr: 270787
  
 
 24 
 
 3 
    
 
 8
 4 
  
 
 21 
   
 19
  
    
 
 16 
 
 4 
 
 9
  
  
 13
  
    
  
 
 16 
 16
 17 
    
 
 20
  
    
 
 23 
 
 4 
 
 18
  
   
 11
 16 
  
   
 19
  
    
    
 15
  
   
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Lovlige tall: 1-9