idnr: 138
  R M  
      U
R      
  M U  
Bokstaver: MRSU
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 147
  I    
  G E  
  E G  
    I  
Bokstaver: BEGI
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 17
  T E  
      T
L      
  I L  
Bokstaver: EILT
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 17
  T E  
      T
L      
  I L  
Bokstaver: EILT
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)