idnr: 3409
    G   R K
S          
          O
G          
          S
O S   U    
Bokstaver: GKORSU
Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig (0)
idnr: 8302
  M       O
      S B  
M       T  
  T       B
  O M      
L       M  
Bokstaver: BLMOST
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 10017
          I
    I   S O
  I       N
T       O  
I T   N    
N          
Bokstaver: EINOST
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 5409
  L       A
U     L    
          B
I          
    L     F
F       U  
Bokstaver: ABFILU
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)