idnr: 272
  M   A T E           R B   N  
E U     P   A   J S I     K   T
    R     L   J K B M F     E  
L   J   K   O                  
    N         K   A F J       R
  I           L         N   B  
B   M P     N     I   U T A    
  R A       U   O   P          
          B   F   J       R U  
    L K R   J     U     P B   A
  P   U         T           J  
M       I U L   N         S    
                  O   B   T   L
  E     L I K T R   N     J    
I   F     P M U   L   T     O B
  J   L A           E M I   P  
Bokstaver: ABEFIJKLMNOPRSTU
Vanskelighetsgrad: Lett (0)
idnr: 619
                R   M N Z      
      D   Z M R E A S T J      
  J   Z   A   T       G     H  
  Y           B J         P S A
    Z   A M     B       O T N  
H   G   T   R P     J   Y E    
R   M       J           B   P G
    A   Z G   O   T   P   H    
    R   J   O   N   P B   A    
E D   G           S       B   H
    S A   R     Z D   M   O   N
  O J P       N     R E   D    
Z G D         M S           B  
  R     P       G   N   S   D  
      H B Y D G T J O   N      
      B E J   S                
Bokstaver: ABDEGHJMNOPRSTYZ
Vanskelighetsgrad: Lett (0)
idnr: 95
  N     A       P H       K Q Y
P E               D   G R      
L H     E   Q   Y       B G    
      D H       A N R       P  
R     Q   A H Y     W E   B    
      I             D Y   E F R
          F       L H   Q     A
      B N   W   R   A   G   H  
  W   F   I   L   G   R P      
D     Y   R N       Q          
H I E   B Y             A      
    K   W E     F I Y   H     N
  Y       Q I G       N L      
    D N       A   B   Q     K W
      G F   E               N P
W F A       R B       H     E  
Bokstaver: ABDEFGHIKLNPQRWY
Vanskelighetsgrad: Lett (0)
idnr: 460
    C   L M       G         X  
    H F   C T X   K L S N      
      L S   K   R   X       F  
V     N R I       H         T  
  H A R   V   N       F K I C X
    S   C K     X         T L  
    N       A   G   R     H   V
    M       F S P V   K   A   N
S   K   I   H P T M       X    
R   G     F   C   I       P    
  C F         G     N X   K    
H N V I K       S   P   R C M  
  I         V       K L S     T
  V       T   K   R   A I      
      H X S P   N T G   C V    
  A         L       M V   N    
Bokstaver: ACFGHIKLMNPRSTVX
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)