idnr: 237
      S
I      
      I
S      
Bokstaver: EIKS
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 31
    I  
    N  
  I    
  N    
Bokstaver: AINZ
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 85
       
    T  
  A    
       
Bokstaver: ASTU
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)
idnr: 216
  T U  
       
       
  U F  
Bokstaver: EFTU
Vanskelighetsgrad: Super lett (0)