idnr: 319280
  M       S V    
          R E I M
          M   J  
    R   J V     H
    M       J    
J     Y I   R    
  S   E          
Y E J V          
    V R       H  
Bokstaver: EHIJMRSVY
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 544510
  E     L        
D   I E G       L
O     V   D G    
    V       E L  
  D           G  
  L E       A    
    O I   V     A
B       A L I   G
        B     V  
Bokstaver: ABDEGILOV
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 373465
  E     L G   S N
D       N     T  
  L             E
          W   L T
    U       N    
N W   D          
W             G  
  D     S       W
G N   T W     D  
Bokstaver: DEGLNSTUW
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 524491
    P            
        T P   V  
  K     A S E    
V A           P  
    T P   R W    
  S           K E
    S R P     W  
  V   A W        
            V    
Bokstaver: AEKPRSTVW
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)