idnr: 512812
        D       I
D       X   G N  
S     I     E    
X   L   N G      
    G X   K S    
      L I   D   X
    S     I     G
  L I   S       K
N       G        
Bokstaver: DEGIKLNSX
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 386052
    B            
    R     G B   O
H       A     R  
R   A     H   B  
  G   T   N   A  
  T   R     N   H
  H     T       B
A   G B     T    
            H    
Bokstaver: ABEGHNORT
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 112859
        S   I    
      H   T S V  
        E   H   R
  R V     H   T E
  L           H  
H I   E     L R  
A   E   I        
  T R S   L      
    L   H        
Bokstaver: AEHILRSTV
Vanskelighetsgrad: Veldig lett (0)
idnr: 174074
      A          
K   A D N   E   L
      S         N
        B D   N T
    L       B    
A T   K S        
B         T      
T   D   L A N   E
          S      
Bokstaver: ABDEKLNST
Vanskelighetsgrad: Lett (0)